Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

O Kalendarzu Prawosłanym

Kalendarz Juliański zachowuje dla nas święty wymiar czasu.

26.12.2015

Wprowadzenie przez papieża Grzegorza XIII kalendarza, który otrzymał jego imię, początkowo spowodowało w Europie wielki szok. Komuś może się to wydać dziwne lecz na początku nie tylko prawosławie ale i protestantyzm wystąpił przeciw kalendarzowi gregoriańskiemu uważając go papieski wymysł, potrzebną do rozpowszechnienia papizmu w całej Europie i na całym świecie...
Czytaj dalej

O starym stylu Kalendarza Prawosławnego.

28.02.2015

Po krótkim zarysie dziejów opracowywania i rozwijania rozmaitych systemów kalendarza w dawnym świecie, a przede wszystkim w Egipcie, autor przechodzi do omówienia systemu, który wszedł w życie jako „kalendarz juliański”. Po pierwszym Soborze Powszechnym legł on u podstaw kościelnego kalendarza i paschaliów. W ten sposób odcięcie się od tego kalendarza i przejście na system katolicki jest niekanoniczne i sprzeczne z postanowieniami Pierwszego Soboru Powszechnego, o czym szczegółowo będziemy mówili nieco dalej...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl