Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Starzec Emilianos o lekturze Pisma Świętego

07.06.2024

Kiedy ktoś podejmuje się badania Pisma Świętego w próżny, intelektualny sposób, powoduje to nienawiść i kłótnie. Dlaczego? Ponieważ intelektualne podejście do Pisma Świętego nie pomaga nam pokajać się i zastanowić nad naszymi grzechami, ale zamiast tego sprawia, że ​​skupiamy się na problemach i koncepcjach związanymi ze studiowaniem Pisma Świętego, w wyniku czego nasze zdolności logiczne i intelektualne nie są pobudzone do żadnego prawdziwego celu. „Wiedza” sama w sobie niczego nie dodaje. Wręcz przeciwnie, zachęca do kultywowania indywidualizmu i prywatnego postrzegania spraw; karmi samowystarczalność  osobistych opinii, które następnie stara się uzasadnić i narzucić innym. Tego rodzaju podejście do Pisma Świętego natychmiast stawia cię w konflikcie z innymi; przeciwstawia twoją wolę i opinię ich woli i opiniom, skłaniając cię do nie zgadzania się z nimi i spierania się z nimi oraz do robienia sobie wrogów ze swoich braci. Będąc przepełniony moimi własnymi opiniami na różne tematy, nie jestem w stanie niczego otrzymać od Boga.

Właściwym sposobem jest proste czytanie Pisma Świętego i pozwolenie Bogu, aby powiedział nam to, co chce nam powiedzieć. Czym innym jest czytać Pismo Święte, bo chce się zebrać informacje, a czym innym je czytać, bo chce się poznać jego prawdziwą treść, czyli Ducha Świętego. Ten rodzaj poznania jest życiem Boga (por. J 17, 3), wejściem i poszerzeniem istnienia Boga w naszym życiu; jest zstąpieniem Boga i zamieszkaniem wśród nas. Możemy ocenić, czy nasze studiowanie Pisma Świętego jest autentyczne, czy nie, na podstawie liczby łez, które wylewamy podczas lektury. Co prawda, mogę też czytać Pismo Święte bez łez i bez silnego poczucia swoich grzechów, ale z nadzieją, że łaska Boża, poprzez czytanie Pisma Świętego, otworzy moje zatwardziałe serce. Czytaj zatem Pismo Święte, ale nie zapominaj o swoich grzechach i nie sprowadzaj Pisma do przedmiotu intelektualnych dociekań, gdyż w tym momencie przestaje ono być słowem Bożym, a zaczyna być postrzegane jako coś ludzkiego. Kryterium twojego studiowania powinno być następujące: sposób, w jaki czytasz Biblię, powinien przynieść pokój twojemu sercu, komunię z Bogiem, miłość bliźniego i świadomość własnej grzeszności: uznanie, jak niegodny i źle przygotowany jesteś, aby stanąć przed Bogiem.

 

Starzec Emilianos (Vafeidis), Wytłumaczenie mów ascetycznych abby Izajasza

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl