Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Wielki Tydzień w naszej parafii

18.04.2020

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. (Iz 53:4-5)...
Czytaj dalej

List paschalny Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej

18.04.2020

Chrystus powstał z martwych i „całe stworzenie w Nim się umacnia” (Kanon Paschy, pieśń 3., refren 1.). On …był światłością… oświecającą każdego człowieka, przychodzącego na świat (J 1,8-9). Dlatego ludzkie życie w Nim wypełnia się i przekonuje człowieka do prawdziwości wiary.
Czytaj dalej

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski z wizytą w naszej parafii

18.04.2020

W dniu dzisiejszym o godz. 12:00 do naszej parafii przyjechał Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski... 
Czytaj dalej

Zstąpił Święty Ogień

18.04.2020

Chwała Bogu Stwórcy Najwyższemu w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie ok godz. 12:50 polskiego czasu zszedł Święty Ogień. Ten Wielki i wymowny cud od czasu Zmartwychwstania Chrystusa (pierwsze III wieki czas prześladowań to tradycja niepisana a najstarsze pisane źródła pochodzą z początku IV wieku) ma miejsce w Wielką Sobotę w przededniu prawosławnego święta Paschy Chrystusowej.
Czytaj dalej

Niedziela Palmowa

14.04.2020

osanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski! (J 12:13) Tryumfalny Wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy był poprzedzony wskrzeszeniem czterodniowego Łazarza. Wielu ludzi głównie z powodu przywrócenia do życia Łazarza, spotyka Jezusa ścieląc gałązki palmowe...
Czytaj dalej

Wspólne czytanie psalmów - podziękowanie

14.04.2020

Czcigodni Ojcowie! Drodzy Bracia i Siostry!   W sobotę św.  Łazarza, w godzinach wczesno porannych, w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie zakończyło się całonocne czytanie Psałterza, które było jednocześnie uroczystym zakończeniem „Wspólnego czytania Psalmów w okresie Wielkiego Postu”. Przez prawie osiem godzin w świątyni słychać było nieustanną modlitwę...
Czytaj dalej

Wirtualne Warsztaty Palemkowe

09.04.2020

Drodzy Bracia i Siostry! Kochane Dzieci! Jak co roku, Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń zaprasza na Warsztaty Palemkowe, tym razem w wersji wirtualnej...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl