Nabożeństwa

Święta Liturgia
SOBOTA - 9.00 dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  17:00
oraz w przededniu świąt

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Spotkanie seniorów

11.03.2020

Dnia 10-03-2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie seniorów naszej parafii w Wielkim Poście. Nabożeństwo było sprawowane przez ks. Marka Kuczyńskiego. Ze względu na okres postu dolna świątynia była spowita mrokiem...
Czytaj dalej

I tydzień Wielkiego Postu. Tryumf Prawosławia

09.03.2020

„W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół przyjął świętowanie przywrócenia kultu świętych i czcigodnych ikon, czego dokonał cesarz Michał raz ze swoją matką, błogosławioną cesarzową Teodorą, a także święty patriarcha konstantynopolitański Metody...
Czytaj dalej

Niedziela Przebaczenia Win

05.03.2020

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz Niebieski. (Mt 6:14) Przebaczenie jest wyrazem miłości. Jezus zapytany przez apostoła Piotra: „Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł:...
Czytaj dalej

Maslenica, dwie radości

02.03.2020

Końcówka karnawału, ostatnie dni przedpościa, bliski początek drogi pokajanija. W piątkowy wieczór Maslenicy świetlica wolskiego domu parafialnego rozbrzmiewa gwarem, a blask wylewa się z okien aż do późnego wieczora. Po raz czwarty spotykamy się by razem połączyć niewidzialną więzią dwie radości...
Czytaj dalej

Niedziela o Sądzie Ostatecznym

24.02.2020

Ubogich zawsze mieć będziecie u siebie, mnie nie zawsze mieć będziecie. (J 12:8) Dzisiejsza Ewangelia to przyszła mowa tronowa Pana i Króla Królów, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa...
Czytaj dalej

Spotkanie seniorów

22.02.2020

20 lutego o godzinie 9.00 rano spotkaliśmy się na Liturgii Świętej, której przewodniczył ks. Piotr Rajecki. Chórem seniorów dyrygowała  i śpiewała pani Marta Czaban.
Czytaj dalej

Niedziela o Synu Marnotrawnym

18.02.2020

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników (Łk 15:19)...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl