Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kalendarium

Kalendarium w formacie PDF:

Luty 2017

01.02
środa

Spotkanie Seniorów

Święta Liturgia.

godz. 9:00

04.02
sobota

Święta Liturgia. Modlitwy za zmarłych.

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

godz. 17:00

05.02
niedziela

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu.
Sobór św. Nowych męczenników i wyznawców rosyjskich
Święta Liturgia.
Od poniedziałku 6 lutego jest tydzień bez postu.

godz. 8:30 i 10:00

08.02
środa

Święta Liturgia. Modlitwy za zmarłych.

godz. 9:00

11.02
sobota

Święta Liturgia. Modlitwy za zmarłych.

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

godz. 17:00

12.02
niedziela

Niedziela o Synu Marnotrawnym.
Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i nauczycieli Kościoła:
Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma.
Święta Liturgia.

 

 

godz. 8:30 i 10:00

14.02
wtorek

Święta Liturgia. 40 dni po ś.p. ks. Mikołaju Lenczewskim.

Wigilia Święta Spotkania Pańskiego.
Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

 

godz. 17:00

15.02
środa

Święto Spotkania Pańskiego.
Święta Liturgia.

godz. 9:00

18.2
sobota

Sobota Rodzicielska. Modlitwy za zmarłych.
Święta Liturgia.
Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

godz. 17:00

19.02
niedziela

Niedziela o Sądzie Ostatecznym. Niedziela Mięsopustna.
Święta Liturgia.

godz. 8:30 i 10:00

21.02
wtorek
Zakończenie Święta Spotkania Pańskiego.
Święta Liturgia.
godz. 9:00
22.02
środa

Akatyst za zmarłych.

godz. 9:00

25.02
sobota

Święta Liturgia. Modlitwy za zmarłych.

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

godz. 17:00

26.02
niedziela
Niedziela Przebaczenia Win. Niedziela Seropustna.
Święta Liturgia.
Obrzęd przebaczenia win.
godz. 8:30 i 10:00
27.02
poniedziałek
Jutrznia
Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety.
godz. 8:00
godz. 17:00
28.02
wtorek
Jutrznia
Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety.
godz. 8:00
godz. 17:00

Marzec
01.03
środa

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety.
godz. 9:00
godz. 17:00

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl