Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kalendarium

Kalendarium w formacie PDF:

Maj 2017

3.05
środa

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 9:00
4.05
czwartek

Św. Bazylego (Martysza)
Święta Liturgia

godz. 9:00

6.05
sobota

Św. wielkiego męcz. Jerzego
Święta Liturgia

Wsienoszcznoje Bdienije

godz. 9:00

godz. 17:00

7.05
niedziela

Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku.
Święta Liturgia

godz. 8:30 i 10:00

8.05
poniedziałek

Św. Apostoła i Ewangelisty Marka
Święta Liturgia

godz. 9:00

10.05
środa

Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy
Spotkanie Seniorów
Święta Liturgia

godz. 9:00

13.05
sobota

Św. Apostoła Jakuba Zebedeusza
Święta Liturgia
(Wyjazd integracyjny do Celestynowa godz. 10:00)

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

 

godz. 17:00

14.05
niedziela

Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance.
Święta Liturgia

godz. 8:30 i 10:00

17.05
środa

Zakończenie Święta Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

godz. 9:00

20.05
sobota

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

godz. 17:00

21.05
niedziela

Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu.
Święta Liturgia

godz. 8:30 i 10:00

22.05
poniedziałek
Przeniesienie relikwii św. Mikołaja
z Miry Licejskiej do Bari
Święta Liturgia
godz. 9:00
24.05
środa

Zakończenie Święta Paschy.
Święta Liturgia


Wigilia Święta Wniebowstąpienia Pańskiego
Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

 

godz. 17:00

25.05
czwartek
ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.
Święta Liturgia.
godz. 9:00
27.05
sobota

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 9:00

godz. 17:00

28.05
niedziela

Niedziela VII po Wielkanocy.
Śww. Ojców I Soboru Powszechnego. Święta Liturgia

Wyjazd dzieci i młodzieży z Punktu Katechetycznego do Stanisławowa
(św. Liturgia godz. 10:00)

godz. 10:00
31.05
środa
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 9:00

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl