Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Kalendarium

Bracia i Siostry, uprzejmie informujemy, że w kalendarium poniżej zawarte są nabożeństwa niedzielne i świąteczne.

Marzec 2018

marzec.pdf

01.03

czwartek

  Godziny kanoniczne. Panichida.*

*Przez kolejne tygodnie marca, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – godziny kanoniczne o godz. 900.

godz. 9.00

 

02.03.

piątek

Godziny kanoniczne. Panichida

Liturgia uprzednio poświęconych Darów.

godz. 9.00

godz.17.00

03.03
sobota

Liturgia św. Jana Chryzostoma i wspomnienie zmarłych.

Wsienoszcznje bdienije.

godz. 9:00

godz.17.00

04.03

niedziela

II Niedziela Wlk. Postu. Św. Grzegorza Palamasa.

Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

godz. 8.30

godz.10.00

07.03

środa

Liturgia uprzednio poświęconych Darów.

Spotkanie Seniorów parafii

Akatyst ku czci Najświętszej Bogurodzicy.

 

godz. 9.00

 

godz.17.00

 

09.03

piątek

Liturgia uprzednio poświęconych Darów. godz.17.00

10.03

sobota

Liturgia św. Jana Chryzostoma i wspomnienie zmarłych.
 
Wsienoszcznoje bdienije.

godz.9.00

godz.17.00

11.03

niedziela

III Niedziela Wlk. Postu. Świętego Krzyża.
 
Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

godz.8.30

godz.10.00

14.03

środa

Liturgia uprzednio poświęconych Darów.

Akatyst ku czci Życiodajnego Drzewa Krzyża

godz. 9.00

godz.17.00

16.03

piątek

Liturgia uprzednio poświęconych Darów.

Koncert Psalmów.

godz.17.00

godz.18.00

17.03

sobota

Liturgia św. Jana Chryzostoma i wspomnienie zmarłych.

Wsienoszcznoje bdienije.

godz. 9.00

godz.17.00

18.03

niedziela

IV Niedziela Wlk. Postu. Św. Jana Klimaka.
 
Święto Patrona cerkwi. Liturgia św. Bazylego Wielkiego.
godz. 9.45

21.03

środa

Liturgia uprzednio poświęconych Darów.
 
Jutrznia z czytaniem Wlk. Kanonu św. Andrzeja z Krety.

godz. 9.00

godz.17.00

23.03

piątek

Liturgia uprzednio poświęconych Darów.
 
Jutrznia z czytaniem akatystu ku czci Bogurodzicy.

godz. 9.00

godz.17.00

24.03

sobota

Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wychwalanie Matki Bożej.

Rekolekcje wielkopostne w parafii.

Wsienoszcznoje bdienije.

godz. 9.00

godz.16.00

godz.17.00

25.03

niedziela

V Niedziela Wlk. Postu. Św. Marii Egipskiej.

Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

Rekolekcje wielkopostne w parafii.

godz. 8.30

godz.10.00

28.03

środa

 
Liturgia uprzednio poświęconych Darów.
 
Akatyst za dusze zmarłych

godz. 9.00

godz.17.00

30.03

piątek

Liturgia uprzednio poświęconych Darów. godz.17.00

31.03

sobota

Sobota Łazarza. Wskrzeszenie św. Łazarza. Liturgia św.
 
Wsienoszcznoje bdienije przed Niedzielą Palmową.

godz. 9.00

godz.17.00

 

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl