Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  sprawowana jest w okresie roku szkolnego
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa, dolna cerkiew

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Punkt Katechetyczny

   

      Od kilkudziesięciu lat nasza diasporalna Parafia prowadzi Punkt Katechetyczny. Specyfiką Parafii jak i Punktu Katechetycznego jest wielonarodowość.

     W ramach zajęć nauczyciele realizują program nauczania religii prawosławnej zatwierdzony przez Synod Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Program dostosowany jest do potrzeb i specyfiki naszego Punktu Katechetycznego.

     Na lekcje religii uczęszczają dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

 

Kadra nauczycielska: 

  • ks. prot. dr Adam Misijuk,
  • ks. prot. dr Piotr Kosiński,
  • ks. protodiakon Paweł Korobeinikov,
  • prof. Włodzimierz Wołosiuk,
  • pan Bogdan Kuźmiuk,
  • matuszka Jolanta Rajecka,
  • matuszka Dorota Korobeinikov,
  • pani Marta Łuksza.

Nauczyciele religii uczestniczą  w konferencjach  metodyczno-programowych w Warszawie i Białymstoku. W ramach samokształcenia wykorzystywane są materiały metodyczne opracowane przez doradców do spraw doskonalenia nauczycieli religii prawosławnej w Białymstoku i Hajnówce.

W naszym Punkcie Katechetycznym pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wołosiuka prowadzona jest nauka języka cerkiewno-słowiańskiego. Od kilku lat dzieci i młodzież biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Czytania Tekstów w jęz. cerkiewnosłowiańskim. Jury turnieju wysoko oceniało naszych uczniów. Potwierdzeniem  tego są miejsca na podium i wyróżnienia.

Poza lekcjami prowadzimy szeroką działalność na rzecz integracji poprzez różnego rodzaju imprezy, wyjazdy, spotkania. Organizujemy różne formy wypoczynku letniego i zimowego.

Dzieci i młodzież wraz z rodzicami angażują się w działalność charytatywną. Przykładem tego jest Kiermasz Świątecznej Pomocy Chorym Dzieciom, który już głęboko zapisał się w tradycję naszej Parafii i Punktu Katechetycznego. Dzieci własnoręcznie przygotowują kartki świąteczne i pierniki, a starsza młodzież ozdabia bombki. Opiekunowie przygotowują inne niespodzianki jak  n.p.: ciasta, sushi, stroiki świąteczne, gobeliny i inne. W sprzedaż kiermaszowych produktów zaangażowane są dzieci i młodzież. Organizowana jest loteria fantowa. Chóry dziecięcy i młodzieżowy śpiewają kolędy, jest też czas na wspólne kolędowanie wszystkich uczestników kiermaszu. Na koniec przeprowadzana jest licytacja przygotowanych fantów. Zebrane środki pieniężne przekazujemy potrzebującym dzieciom. Pomagaliśmy już dzieciom niepełnosprawnym, chorym na mukowiscydozę, białaczkę i innym potrzebującym.

Przy Parafii istnieje również Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Młodzież z BMP stara angażować się w życie parafialne. Spotkania z młodzieżą prowadzi ks. Adam Misijuk.

W tym czasie, gdy dzieci są na lekcjach w swoich grupach katechetycznych prowadzone są  spotkania dla rodziców. Prowadzi je pan Sławomir Makal.

Punkt Katechetyczny ma swój Komitet Rodzicielski, którego przewodniczącym jest pani Halina Demianiuk. Komitet i rodzice bardzo aktywnie działa na rzecz uatrakcyjnienia działalności naszego Punktu Katechetycznego.

Do opieki duszpasterskiej nad Punktem Katechetycznym został wyznaczony ks. Adam Misijuk.

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl