Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa i sobota

Akatysty

18:00 - środa

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kanon Paschy cz. II (pieśni 7-9)

17.04.2017

Kanon Paschy jest śpiewany na Jutrzni Paschalnej, która jest jednym z nabożeństw składających się na całość służby Nocy Paschalnej. To jeden z najważniejszych prawosławnych hymnów wielkanocnych, napisanych przez św. Jana Damasceńskiego na przełomie VII i VIII wieku. Powstanie tego hymnu to też była ostatnia większa zmiana w prawosławnym nabożeństwie Nocy Paschalnej.

Jak każdy kanon, ma on 9 pieśni (właściwie 8, bowiem drugiej poza Wielkim Postem nigdy się nie śpiewa), pieśń zaś składa się z irmosu (pierwsza zwrotka nawiązująca do Starego Testamentu) oraz dwóch troparionów (zwrotki związane już tematycznie tylko z danym świętem).

Pieśń 9 jest najdłuższa, bowiem trzy tropariony ("Zajaśniej, zajaśniej", "O Pascho wielka", "O Boski, o przyjazny głosie") są śpiewane wielokrotnie jako refreny, zaś reszta treści to krótkie wersety pomiędzy tymi troparionami. W tym nagraniu tropariony są śpiewane tylko jednokrotnie ("Zajaśniej" dwa razy - drugi wyjątkowo tu po grecku)

Kanon Paschalny jest też o tyle wyjątkowy, iż na koniec każdej pieśni śpiewa się troparion święta (Chrystus powstał z martwych), i to trzy razy.

Tutejsze wykonanie jest w cerkiewno-słowiańskim (liturgicznym języku większości Słowian), jednakże są tu napisy tłumaczące tekst na język polski.

 

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl