Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 9:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kanon Paschy cz. II (pieśni 7-9)

10.04.2018

Kanon Paschy jest śpiewany na Jutrzni Paschalnej, która jest jednym z nabożeństw składających się na całość służby Nocy Paschalnej. To jeden z najważniejszych prawosławnych hymnów wielkanocnych, napisanych przez św. Jana Damasceńskiego na przełomie VII i VIII wieku. Powstanie tego hymnu to też była ostatnia większa zmiana w prawosławnym nabożeństwie Nocy Paschalnej.

Jak każdy kanon, ma on 9 pieśni (właściwie 8, bowiem drugiej poza Wielkim Postem nigdy się nie śpiewa), pieśń zaś składa się z irmosu (pierwsza zwrotka nawiązująca do Starego Testamentu) oraz dwóch troparionów (zwrotki związane już tematycznie tylko z danym świętem).

Pieśń 9 jest najdłuższa, bowiem trzy tropariony ("Zajaśniej, zajaśniej", "O Pascho wielka", "O Boski, o przyjazny głosie") są śpiewane wielokrotnie jako refreny, zaś reszta treści to krótkie wersety pomiędzy tymi troparionami. W tym nagraniu tropariony są śpiewane tylko jednokrotnie ("Zajaśniej" dwa razy - drugi wyjątkowo tu po grecku)

Kanon Paschalny jest też o tyle wyjątkowy, iż na koniec każdej pieśni śpiewa się troparion święta (Chrystus powstał z martwych), i to trzy razy.

Tutejsze wykonanie jest w cerkiewno-słowiańskim (liturgicznym języku większości Słowian), jednakże są tu napisy tłumaczące tekst na język polski.

 

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl