Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Postęp prac przy rozpisywaniu fresków - aktualizacja

11.10.2019

W trakcie trwania prac II etapu remontu naszej cerkwi okazało sie że ściany bębna kopuły, na zewnątrz i wewnątrz, są bardzo spękane. Tynk odspajał się na całęj powierzchni. W związku z tym tynk wewnątrz tamburu kopuły zostały skuty w całości. W sierpniu zostały położone nowe tynki.

Od 23 września trwają prace związane z wykonaniem nowych fresków. Na sklepieniu jest już ikona Chrystusa – Pantokratora. Poniżej pomiędzy oknami są już postacie Aniołów.  Pod nimi  będą Prorocy a w najniższym rzędzie Święci jak np. patron naszej świątyni św. Jan Klimak. W sumie będzie 26 postaci wysokość od 2,5 do 4 m. 

Na ten etap remontu parafia nie otrzymała dotacji. Z głębi serca prosimy o wsparcie.

Istnieje możliwość złożenia ofiary na wybrany fresk. Koszty w zależności od wielkości postaci. Szczegóły u proboszcza parafii. 

Prośba o wsparcie remontu

Remont cerkwi

Zrzutka.pl

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl