Prośba o wsparcie remontu cerkwi

23.07.2022

Ofiary na remont świątyni można przekazywać bezpośrednio na konto parafii z dopiskiem: REMONT

PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904

Trwa także internetowa zbiórka pieniędzy na poratlu pomagam.pl.

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

 

BÓG ZAPŁAĆ!

SPASI HOSPODI!

Bracia i Siostry!

W 2018 roku, z uwagi na zły stan techniczny świątyni, parafia rozpoczęła generalny remont naszej zabytkowej cerkwi.

I etap prac remontowych polegał na odkopaniu i osuszeniu fundamentów cerkwi. Wykonano ich izolację pionową i poziomą. Zrobiono instalację odwodnienia (drenaż i odprowadzenie wody deszczowej) oraz stabilizację cerkwi. Koszt powyższych prac wyniósł ponad 1,2 mln. zł.

II etap prac konserwatorsko-remontowych dotyczy remontu wieży cerkwi polegający na wzmocnieniu konstrukcji tamburu i konserwacji jego elewacji, remoncie konstrukcji kopuły i jej poszycia oraz montaż instalacji: odgromowej, systemu sygnalizacji pożaru. Koszt wykonania  tych prac to ponad 1,9 mln. zł.

W 2020 roku przeprowadzono III Etap remontu polegający na wzmocnieniu i naprawie konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz kompleksowa konserwacja elewacji południowej i zachodniej.

Całkowity koszt zadania: Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz kompleksowa konserwacja elewacji południowej i zachodniej - III etap prac, Cerkiew prawosławna p.w. św. Jana Klimaka na Woli  wyniósł 925 337,74 zł.

W 2021 r. – w ramach etapu IV prac remontowych i konserwatorskich cerkwi – przeprowadzono prace konserwatorskie wybranych elementów elewacji północnej i wschodniej, stanowiące kontynuację wcześniej przeprowadzonych etapów prac konserwatorskich i remontowych.

Prace konserwatorskie przeprowadzono na północnej i wschodniej ceglanej elewacji cerkwi wraz z ich dekoracją sztukatorską. 

Całkowity koszt zadania (IV etap remontu) wyniósł 680 tys. zł.

W ramach V etapu remontu planowane są prace remontowo-koserwatorskie pierwszej kondygnacji cerkwi (od przyziemia do niskich dachów).

Prace konserwatorskie elewacji polegać będą na jej oczyszczeniu, wymianie pojedynczych zniszczonych cegieł, naprawie spoinowania. Dekoracje sztukatorskie zostaną oczyszczone i wzmocnione. Całość zostanie scalona kolorystycznie a w końcu poddana hydrofobizacji.

Szacowany koszt V etapu remontuto 500 tys. zł.

Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli, prospołecznie nastawionych instytucji oraz firm zrealizowanie niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych będzie niezwykle trudne.

Bracia i Siostry, zwracam się do Was w imieniu Rady Parafialnej oraz społeczności naszej wolskiej parafii z prośbą o wsparcie finansowe.

Relacje z przebiegu prac remontowych - link.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl