Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Prośba o wsparcie remontu cerkwi

24.06.2019

Ofiary na remont świątyni można przekazywać bezpośrednio na konto parafii z dopiskiem: REMONT

PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904

Trwa także internetowa zbiórka pieniędzy na poratlu pomagam.ploraz na

allegro charytatywni.

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

BÓG ZAPŁAĆ!

SPASI HOSPODI!

Bracia i Siostry!

W ubiegłym roku, z uwagi na zły stan techniczny świątyni, parafia rozpoczęła generalny remont naszej zabytkowej cerkwi.

I etap prac remontowych polegał na odkopaniu i osuszeniu fundamentów cerkwi. Wykonano ich izolację pionową i poziomą. Zrobiono instalację odwodnienia (drenaż i odprowadzenie wody deszczowej) oraz stabilizację cerkwi. Koszt powyższych prac wyniósł ponad 1,2 mln. zł.

II etap prac konserwatorsko-remontowych dotyczy remontu wieży cerkwi polegający na wzmocnieniu konstrukcji tamburu i konserwacji jego elewacji, remoncie konstrukcji kopuły i jej poszycia oraz montaż instalacji: odgromowej, systemu sygnalizacji pożaru. Koszt wykonania  tych prac to ponad 1,9 mln. zł.

To najpilniejsze prace, które musimy wykonać. Wykonanie tych prac zapobiegnie nieodwracalnym zmianom w konstrukcji budowli.

Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli, prospołecznie nastawionych instytucji oraz firm zrealizowanie niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych będzie niezwykle trudne.

Bracia i Siostry, zwracam się do Was w imieniu Rady Parafialnej oraz społeczności naszej wolskiej parafii z prośbą o wsparcie finansowe.

Relacje z przebiegu prac remontowych - link.

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl