Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (8) Chrzest Mieszka.

18.02.2021

Pierwszą, niezwykle zastanawiającą rzeczą przy tym chrzcie Mieszkowym, zakładającym oficjalne porzucenie pogaństwa, jest generalny brak jakichkolwiek wzmianek w ówczesnych kronikach europejskich. Jak stać się to mogło?...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (7). Krakowska metropolia słowiańska

31.12.2020

Jej istnieniu zwolennicy opcji łacińskiej zaprzeczali, zaprzeczają i pewnie jeszcze długo zaprzeczać będą. Bo jeśli istniała – a w świetle współczesnych odkryć historycznych i archeologicznych jest to oczywiste – to znaczy, że tzw. mieszkowy chrzest Polski, jest tylko czczym wymysłem...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (6). Śmierć Metodego i jej następstwa.

26.11.2020

Zanim to jednak się stało, ludzie Wichinga napadali na klasztory i cerkwie słowiańskie, zakonników i księży z nich wyganiając, a nawet mordując. Aresztowano wraz z dwoma jego sufraganami arcybiskupa Gorazda, którego na swego następcę Metody wyznaczył, torturowano, po czem wywieziono do Wenecji i sprzedano na targu niewolników. I gdyby nie czujność dyplomacji bizantyjskiej, umarliby niechybnie w okowach...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (5). Chrzest Wiślan

10.11.2020

Pogański książę bardzo potężny, siedząc na Wiśle urągał chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy więc do niego rzekł Metody: dobrze by było, gdybyś dał się ochrzcić dobrowolnie na swej ziemi, bo inaczej będziesz wzięty w niewolę i zmuszony przyjąć chrzest na ziemi cudzej; wspomnisz moje słowo. Tak się też stało...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (4). Sołuńscy Bracia.

19.10.2020

Na samym początku uściślijmy: Cyryl i Metody czy Konstantyn i Michał? Otóż i tak, i tak. Bracia urodzili się z początkiem dziewiątego wieku w Tesalonikach (dzisiejsze Saloniki), w rodzinie wysokiego urzędnika cesarskiego, jako Konstantyn i Michał...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (3). Państwo Wielkomorawskie

26.09.2020

Czy wczesnośredniowieczna Europa środkowa była chrześcijańska? Nie była. Choć wielu się starało by nią została, z tym, że nie o Boga niestety im chodziło. Chrześcijański był zachód Europy, który z czasem dostał się całkowicie w ręce Franków, jak wówczas dzisiejszych Niemców zwano, którzy z czasem podbili i południe...
Czytaj dalej

Opowieść o Cerkwi Słowiańskiej (2). Papieski przełom?

13.09.2020

Gdy wybucha powstanie styczniowe 1863 roku, ówczesny papież Pius IX, pisze słynne orędzie do narodu polskiego, mające podtrzymać go na duchu. Orędzie, które zostaje odczytane z wszystkich ambon wszystkich polskich kościołów. Co w nim napisane?...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl