Nabożeństwa

Święta Liturgia 

środa - 9.00  - Liturgia UPD
piątek - 17.00 - Liturgia UPD
 
SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10.00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

Jutrznia 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17.00

PIĄTEK 9.00

Godziny kanoniczne

PONIEDZIAŁE, WTOREK, CZWARTEK  9.00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.30

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Świadkowie Jehowy (8), Fragment uzupełniony o nowe zagadnienie.

26.02.2016

„Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata”  cd cz. 7

1.      BOGURODZICA

Zgodnie z sugestiami spirytysty (!) Johannesa Grebera, w Łk 11:28 wstawiono słowo „Nie”  - co znaczyłoby, że Jezus zaprzeczył iż Jego Matka jest błogosławiona! W  J 2:4 słowa Jezusa do Matki (zachęcające do okazania cierpliwości): „Co Mnie i Tobie, Niewiasto?” zmieniono na (obraźliwe!): „Co tobie do mnie, niewiasto?”

2.      NAUCZANIE

Zamiast „po domach” użyto – bez żadnego uzasadnienia – zwrotu „od domu do domu” (Dz 5:42, 20:20). Ciekawe tylko, że identycznego określenia w Dz 2:46 nie zmieniono na „od domu do domu”. Cel „tłumaczy” był oczywisty – chodziło o stworzenie „biblijnej” podstawy uporczywego nękania ludzi w ich mieszkaniach.

3. CHRZEST

Ponieważ kandydat na świadka Jehowy musi zostać głosicielem zanim przyjmie "chrzest", w Mt 28:19 słowa "idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je" zmieniono na "idźcie (...) i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich".

4.      MODLITWY PISANE

Słowa Jezusa w Mt 6:7 „nie bądźcie wielomówni” zmieniono na „nie powtarzajcie wciąż tego samego” mimo że taka zmiana zupełnie nie do kontekstu. W Mt 6:9 słowa: „wy tak się módlcie: Ojcze nasz …”, zmieniono na: „macie więc się modlić w ten sposób: Ojcze nasz …” (jak wiadomo, Świadkom Jehowy nie wolno odmawiać Modlitwy Pańskiej).

5.      ESCHATOLOGIA

„Przyjście Jezusa” zmieniono na „obecność Jezusa” (aby podtrzymać mit o „niezwykłym roku 1914” – Jezus miał wtedy zacząć „być obecny”, choć jeszcze nie przyszedł!) Aby uzasadnić wymyśloną przez "SĘDZIEGO" Rutherforda doktrynę o "dwóch klasach ludzkości" - 144000 niebiańskich władców ("Kościoła") i ziemskich poddanych ("Wielkiej Rzeszy Drugich Owiec") - słowa z Ap 5:10 o królowaniu "na ziemi" zmieniono na "nad ziemią".

W Hbr. 11:16 słowa "zmierzają do [ojczyzny] lepszej, niebiańskiej" zmieniono na "zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem". Chodziło o "wykazanie", ze przedchrześcijańscy słudzy Boga nigdy nie znajdą się w niebie, natomiast z woli niebios ("związek z niebem") będą przez miliardy lat uprawiać "rajską" ziemię ("lepsze miejsce"), o co wręcz "zabiegają".

W celu "biblijnego uzasadnienia" teorii, że w czasach przedchrześcijańskich Żydzi oczekiwali "ziemskiego raju", w PnP 4;13 słowo "gaj" zamieniona na "raj" (mimo że zupełnie nie pasuje do treści - wyrażenie "raj granatów z najwyborniejszymi owocami" jest bezsensowne, ale dla Świadków Jehowy było ważniejsze "udowodnienie", że już w Starym Testamencie "pisano o raju").

Z Mt 24; 7 usunięto wzmiankę o zarazach (w czasach końca), aby "uzasadnić" teorię, że wyłącznie Ewangelista Łukasz (jako lekarz) wspomniał o chorobach jako znaku dni ostatnich.

6.      ZNAKI INTERPUNKCYJNE (manipulacja)

Bardzo znany i wymowny przykład  - słowa z Łk 23:43 oddano: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: będziesz ze mną w Raju”. Przez postawienie w tym miejscu dwukropka powstało bardzo osobliwe zdanie (jeśli „mówię”, to wiadomo  że „dzisiaj”, a nie wczoraj ani jutro), ale dla Świadków Jehowy ważniejsze było „biblijne” uzasadnienie mitu o odchodzeniu ludzi w chwili śmierci w niebyt, trwający aż do Dnia Sądu. Oczywiście tego typu manipulacji w „Przekładzie Nowego Świata jest o wiele więcej (np. Rz 9:5, 2P 1:19).

7.      NEOLOGIZMY

W celu upozorowania „rzetelności” i „dokładności” Przekładu Nowego Świata, wprowadzono swoistą „nowomowę”.

Oto parę przykładów:

NIEZASŁUŻONA ŻYCZLIWOŚĆ – zamiast „łaski”

LOJALNA ŻYCZLIWOŚĆ – zamiast „łaskawości”

GROBOWIEC PAMIĘCI – zamiast „grobu”

ZAMIERZONA POWŚCIĄGLIWOŚĆ – zamiast „cierpliwość”

(ta  „nowość” pojawiła się w ostatnim wydaniu – z 2013r.). Oczywiście do tych dziwolągów należy wspomniany wcześniej PAL MĘKI -  zamiast  „krzyża”

 

To tylko maleńka cząstka  osobliwości Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata. Aby omówić szczegółowo wszystkie fałszerstwa zawarte w tym „dziele”, trzeba przygotować opracowanie niewiele chyba mniejsze objętościowo od samej Biblii. Jednak nawet taka mała próbka analizy treści tego „przekładu” pozwala uzmysłowić sobie,  jaki jest rzeczywisty stosunek Świadków Jehowy do Pisma Świętego, na czym tak naprawdę polegają „biblijne podstawy  wierzeń tego ugrupowania".

Roman

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl