Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Prawosławie a sekty i religie

Świadkowie Jehowy (8), Fragment uzupełniony o nowe zagadnienie.

26.02.2016

„Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata”  cd cz. 7 1.      BOGURODZICA Zgodnie z sugestiami spirytysty (!) Johannesa Grebera, w Łk 11:28 wstawiono słowo „Nie”  - co znaczyłoby, że Jezus zaprzeczył iż Jego Matka jest błogosławiona! W  J 2:4 słowa Jezusa do Matki (zachęcające do okazania cierpliwości): „Co Mnie i Tobie, Niewiasto?” zmieniono na (obraźliwe!): „Co tobie do mnie, niewiasto?” ...
Czytaj dalej

Świadkowie Jehowy (7)

29.12.2015

„Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata” Na zakończenie nie sposób wspomnieć o opracowanej przez Świadków Jehowy wersji Pisma Świętego. Na łamach publikacji Świadków podkreśla się, że jest to najdoskonalszy przekład Biblii w dziejach ludzkości, wzbudzający podziw najwybitniejszych biblistów z całego świata – przytacza się nawet różne „cytaty”,  rzekomo z ich wypowiedzi, których jednak nie sposób zweryfikować, nie wiadomo też, czy owi „naukowcy” w ogóle istnieją…
Czytaj dalej

Świadkowie Jehowy (6)

20.01.2015

Świadkowie Jehowy – Jak reagować? Świadkowie Jehowy odwiedzają nas nie po to, aby prowadzić rzeczową dyskusję o zagadnieniach teologicznych, nie mają na celu pomóc nam w lepszym  zrozumieniu Bioblii czy w rozwiązywaniu problemów, z którymi się borykamy. Ich jedynym zadaniem jest werbowanie do swojej organizacji – schludny ubiór, uśmiechy, wyreżyserowane gesty, pytanie o zdrowie, życzenia miłego dnia, spektakularne używanie Biblii to tylko środki do osiągnięcia tego celu. Nie szukają dialogu – ich zadaniem jest czynienie zdeklarowanych wrogów chrystianizmu (mimo kłamliwych zapewnień, że spełniają wolę Jezusa Chrystusa). Czy zatem jest sens prowadzić z nimi rozmowy?
Czytaj dalej

Świadkowie Jehowy (5)

14.11.2014

Świadkowie Jehowy swoją działalność tłumaczą „spełnieniem nakazów Jezusa”, wyszukiwaniem osób „godnych życia wiecznego”, odnajdywaniem „kosztowności w zepsutym, szatańskim świecie”. Uważają, że okazują „nieoświeconym i złym” ludziom wielką miłość, pozwalając im poznać „prawdę biblijną”...
Czytaj dalej

Świadkowie Jehowy (4)

03.10.2014

Oficjalnie Świadkowie Jehowy utrzymują, ze wszystkie ich wierzenia mają wyłącznie biblijne podstawy – podkreślają to z bardzo dużym naciskiem i przy każdej okazji. Słowo „chrześcijanin” traktują jako synonim „Świadka Jehowy”. Biblia jednak nie zmienia się od niemal 2000 lat… A jak jest z wierzeniami Świadków – religii bardzo  młodej, niespełna 150-letniej?
Czytaj dalej

Świadkowie Jehowy (3)

13.08.2014

Można śmiało powiedzieć, że Świadkowie Jehowy są jedną z najbardziej scentralizowanych i zhierarchizowanych wspólnot religijnych na świecie. Główna siedziba mieści się w Nowym Jorku (w dzielnicy Brooklyn)
Czytaj dalej

Świadkowie Jehowy (2)

25.06.2014

Choć Świadkowie Jehowy utrzymują, że są najstarszą religią świata założoną przez „samego Boga Jehowę” (a pierwszym wyznawcą był Abel, syn Adama i Ewy), w rzeczywistości historia tego ruchu religijnego nie ma nawet 150 lat...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl