Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Śp. Metropolita Stefan (Rudyk)

25.03.2013

Metropolita Stefan (Rudyk) urodził się w dniu 27 grudnia 1891 w Majdanie Lipowieckim. Ukończył Seminarium Duchowne w Żytomierzu, a następnie Serminarium Duchowne w Orle. 26 maja 1915 roku odbyły się święcenia kapłańskie.  Rukopołożenija dokonał ówczesny bp krzemieniecki Dionizy (Waledyński). Od 1922 do 1939 pełnił obowiązki proboszcza różnych prawosławnych parafii przeznaczonych dla polskich żołnierzy wyznania prawosławnego.. Służył w cerkwiach w: Toruniu, Katowicach oraz Krakowie. We wrześniu 1939 r. podczas bombardowania Warszawy zginęła matuszka Rudyk. Po kampanii wrześniowej wycofał się razem z wojskami polskimi do Rumunii i został tam internowany. Po powrocie do Polski przyjął święcenia mnisze, a po krótkim czasie podniesiono do godności archimandryty. Został mianowany proboszczem cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. Funkcję proboszcza pełnił przez dziesięć lat. W dniu 22 marca 1953 r. został podniesione do godności biskupa i objął katedrę wrocławsko-szczecińską. W 1963 r. po podniesieniu do godności arcybiskupa został przeniesiony do diecezji białostocko-gdańskiej. W 1965 sobór biskupów PAKP wybrał arcybiskupa Stefana na metropolitę warszawskiego i całej Polski. Metropolita Stefan zmarł nagle w dniu  26 marca 1969 r. i został pochowany na cmentarzu prawosławnym na Woli w Warszawie.

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl