Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

O świętach prawosławnych

Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni.

03.12.2019

Jak mówi Tradycja Święta, kiedy Najświętsza Maria Panna skończyła trzy lata, Jej rodzice - Joachim i Anna postanowili spełnić swą obietnicę, oddać córkę na służbę Bogu. Zwołali krewnych i znajomych, ubrali Marię w najlepsze szaty i ze świecami w rękach, śpiewając duchowne pieśni, przyprowadzili ją do Jerozolimskiej świątyni. Tam przyszłą Matkę Bożą spotkał arcykapłan Zachariasz w otoczeniu licznych duchownych...
Czytaj dalej

Post przed Bożym Narodzeniem.

28.11.2019

Post przed Bożym Narodzeniem – to ofiara składana Bogu za zebrane plony. Szczególną uwagę powinni chrześcijanie poświęcać biednym: tak jak Pan Bóg darował nam szczodrze płody ziemi – tak samo i my powinniśmy być szczodrymi dla biednych.
Czytaj dalej

Podwyższenie Krzyża Pańskiego - Wozdwiżenije Kresta Hospodnia

27.09.2019

Święto zostało ustanowione na pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel - Jezus Chrystus...
Czytaj dalej

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego - Krzyż w Tradycji Cerkwi Prawosławnej

25.09.2019

W kalendarzu liturgicznym Cerkiew Prawosławna poświęca kilka dni na oddawanie szczególnej czci Św. Krzyżowi. Jest to przede wszystkim Wozdwiżenije - Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, krestopokłonnaja niediela (3 niedziela WP) - Niedziela Adoracji Krzyża Świętego. Każdego piątku i w trakcie Wielkiego Tygodnia podczas nabożeństw czytane są kanony, poświęcone Krzyżowi Chrystusa. Wiele modlitw czytanych w Cerkwi skierowanych jest nie tylko do Ukrzyżowanego Chrystusa, ale i do samego Krzyża Chrystusowego.
Czytaj dalej

Narodzenie Przenajświętszej Matki Bożej – Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2019

Narodzenie Przenajświętszej Matki Bożej – Рождество Пресвятой Богородицы: 8 (21) września. Należy do 12 głównych świąt prawosławnych (двунадесятый праздник) Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy świętuje Cerkiew jako dzień radości na całym świecie, gdy zaczęły spełniać się wielkie Boże obietnice zbawienia rodzaju ludzkiego z niewoli szatańskiej. Matka Jednorodzonego całego rodzaju ludzkiego objawia się nam jako łaskawa i miłosierna Orędowniczka i Obrończyni.
Czytaj dalej

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy - historia

28.08.2019

Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy – Успение Пресвятой Богородицы 15 (28) sierpnia. Należy do 12 głównych świąt prawosławnych (двунадесятый праздник) A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: „Niewiasto, oto Syn Twój!” Potem rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja!” i od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie (J 19, 26-27)
Czytaj dalej

O Święcie Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy..

28.08.2019

Święto Zaśnięcia Matki Bożej zostało ustanowione w IV wieku i obchodzone jest 15 (28) sierpnia. Jest to ostatnie spośród dwunastu wielkich świąt w cerkiewnym roku, wielkie święto (stałe) ku czci Najświętszej Marii Panny. Poprzedzone jest dwutygodniowym postem. Świętu Zaśnięcia Bogurodzicy poświęcone jest wiele cerkwi.
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl