Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7:00  - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Spotkania Pańskiego

14.02.2021

Spotkanie Pańskie (Wprowadzenie Jezusa do Świątyni) – Сретение Господне. Jedno z cyklu 12 głównych, tzw. dwunadiesiatych, świąt prawosławnych 2 (15) lutego

Święto Srietienia (Spotkania; wymawiamy Srie’tieńja) obchodzone jest na pamiątkę ważnego wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Na czterdziesty dzień po urodzeniu Zbawiciela Bogurodzica przyniosła Swojego Syna do świątyni jerozolimskiej, aby wypełnić prawo Mojżeszowe. Zgodnie z Prawem, każda kobieta, która urodziła syna, powinna po czterdziestu dniach stawić się w świątyni, aby złożyć ofiarę oczyszczenia; jeżeli zaś był to syn pierworodny – aby poświęcić go Bogu. Kobiety zamożne składały ofiarę z baranka, ubogie – z pary synogarlic lub gołębi. I pomimo że Przeczysta Dziewica nie miała powodów, by poddawać się oczyszczeniu, pokornie podporządkowała się nakazowi i wraz z Józefem Oblubieńcem przyszła do świątyni.

W tym dniu podczas nabożeństw wysławiamy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ukazał się światu nie w wyobrażeniu, nie jako zjawa, ale jako Prawda, Matkę Bożą (Raduj się, pełna łaski Bogurodzico Dziewico, z Ciebie bowiem rozbłysło Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz, oświecił tych którzy przebywali w ciemności!...) oraz innych uczestników upamiętnianego przez nas wydarzenia – świątobliwego Symeona i prorokinię Annę, którym jako pierwszym dane było obwieścić światu o Zbawicielu i z natchnienia Ducha Świętego rozpoznać Go w Boskim Dziecięciu, przyniesionym do świątyni (Wesel się i ty, starcze świątobliwy, co przyjąłeś w objęcia Zbawiciela dusz naszych, który darował nam zmartwychwstanie”). Obchodzone w tym dniu święto – wprowadzenie Dzieciątka Jezus do Świątyni przed oblicze Pana, jako własności Bożej – przypominać ma wierzącym, że wszyscy oni, odkupieni krwią Zbawiciela, należą już nie do siebie, ale do Boga, i winni oddać wszystkie swoje siły, całe swoje życie na służbę Panu.

 Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеона благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже...

Ty, Który Dziewicze łono uświęciłeś poprzez Swe narodziny, i ręce Symeona  pobłogosławiłeś, wyprzedziwszy, jak oznajmiało Pismo, i teraz nas zbawiasz, Chryste Boże... (Kondakion, ton 1).

 

Na podstawie www.tropinka.orthodoxy.ru

oprac. Paweł Byzow

Lestwica No 7/8

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl