Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA

7:00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10:00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Narodzenie Przenajświętszej Matki Bożej – Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2021

Narodzenie Przenajświętszej Matki Bożej – Рождество Пресвятой Богородицы: 8 (21) września. Należy do 12 głównych świąt prawosławnych (двунадесятый праздник)

Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy świętuje Cerkiew jako dzień radości na całym świecie, gdy zaczęły spełniać się wielkie Boże obietnice zbawienia rodzaju ludzkiego z niewoli szatańskiej. Matka Jednorodzonego całego rodzaju ludzkiego objawia się nam jako łaskawa i miłosierna Orędowniczka i Obrończyni.

Przenajświętsza Panna Maria narodziła się w niewielkim galilejskim mieście Nazaret z Joachima z rodu Dawida i Anny, z rodu Aarona. Bogaty i czcigodny człowiek, Joachim składał hojne dary Bogu mówiąc: Niech będzie z bogactwa mojego całemu ludowi, a dla mnie na odpuszczenie grzechów i przebłaganie Pana Boga.

Pewnego razu, w dniu święta, arcykapłan nie przyjął darów od starca; powodem było to, że nie zostawił on potomstwa Izraelowi. Zasmucił się bardzo Joachim i zaczął zgłębiać genealogię przodków swoich dwunastu pokoleń. Doszedł do wniosku, że wszyscy sprawiedliwi zostawili potomstwo Izraelowi. Był tak przygnębiony, że nie poszedł do swojej żony, tylko odszedł na pustynię i tam pościł przez czterdzieści dni, mówiąc: Nie wejdę ani dla jedzenia, ani dla picia, dopóki nie zejdzie do mnie Pan Bóg, a jedzeniem i piciem będzie mi modlitwa. Gdy ludzie opowiedzieli o tym jego żonie Annie, płakała bardzo, jak wdowa, i modliła się w rozpaczy: Biada mi, kto mnie urodził? Jakie łono wydało mnie na świat? Gdyż stałam się przekleństwem u synów Izraela, i z szyderstwem odłączono mnie od świątyni.

I wtedy zjawił się przed nią Anioł Pański i powiedział: Anno, Pan Bóg wysłuchał modlitwy twoje, ty poczniesz i urodzisz, a o potomstwie twoim będą mówić na całym świecie. Anna wzniosła radosny okrzyk: Żyje Pan Bóg mój! Jeśli urodzę dziecko, oddam go w darze Panu mojemu, a ono będzie służyć Mu całe życie.

Wkrótce dwóch posłańców oznajmiło, że wraca jej mąż, ponieważ objawił się mu Anioł i ogłosił, że  jego modlitwa została wysłuchana. Anna urodziła w dziewiątym miesiącu, spytała kobietę przyjmującą poród: Kogo ja urodziłam? Ta odpowiedziała: Córkę. I powiedziała Anna: Wzniosła się dusza moja w tym dniu.

Dzień pamięci świętych i bogobojnych rodziców Joachima i Anny obchodzony jest po święcie Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – 9 (22) września.

Przeczysta! Przez Twe święte narodzenie Joachim i Anna uwolnili się od wstydu niepłodności, a Adam i Ewa od zguby śmiertelnej; świętują je i wybawieni od potępienia za grzechy Twoi ludzie wołając do Ciebie: Niepłodna rodzi Bogurodzicę i Żywicielkę życia naszego (kondakion Święta, ton 4). 

Lestwica Nr 3, Tłum. Eugenia Florczak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl