Nabożeństwa

Święta Liturgia 

środa - 9.00  - Liturgia UPD
piątek - 17.00 - Liturgia UPD
 
SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10.00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

Jutrznia 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17.00

PIĄTEK 9.00

Godziny kanoniczne

PONIEDZIAŁE, WTOREK, CZWARTEK  9.00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.30

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święty Prorok Eliasz

01.08.2022

Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, oddala choroby i oczyszcza trąd, przeto i swoim czcicielom posyła uzdrowienia. Troparion, ton 4

W dniu 2 sierpnia Cerkiew Prawosławna świętuje pamięć Proroka Eliasza. W naszej parafii jest to również szczególny dzień gdyż dolna cerkiew poświęcona jest Prorokowi Eliaszowi. 

Prorok Eliasz  jest jednym z wielkich proroków Starego Testamentu. Jego imię tłumaczy się: „Bogiem jest Jahwe”, „moim Bogiem jest Jahwe”, „twierdza Pańska”. Urodził się w Tezbie Galaadskiej w biednej i prostej rodzinie. O jego życiu i działalności opowiada I i II Księga Królów. Wystąpił jako prorok za panowania króla Achaba. Król oddawał cześć bożkowi Baalowi, zmuszał również do tego swój naród. Bóg posłał do króla Achaba proroka Eliasza aby go napomniał.

Proroka Eliasz przepowiedział królowi, iż za jego niegodziwośći w ciągu najbliższych lat nie spadnie ani kropla deszczu. Po trzech i pół roku wiekiej suszy lud cierpiał głód. Bóg polecił aby prorok ponownie przybył do Achaba. Oznajmił wówczas władcy i ludowi izraelskiemu, że klęski spowodowane są tym, że ludzie zapomnieli o Bogu prawdziwym. Wezwał też lud, aby zebrał się na górze Karmel i złożył ofiary bożkowi Baalowi, a on sam złoży ofiarę Bogu prawdziwemu. Modlitwy izraelitów do Baala nie przyniosły oczekiwanego efektu (ofiara miała zostać przyjęta). Dzięki gorliwej modlitwie proroka Eliasza ofiara została przyjęta przez prawdziwego Boga. Spadł deszcz, a lud został nawrócony. Odwołując się do tego wydarzenia wierni modlą się do proroka Eliasza o zesłanie deszczu podczas suszy. 

Pod koniec służenia prorockiego prorok Eliasz przekazał wiedzę swemu pobożnemu uczniowi Elizeuszowi. Podróżowali razem do  wędrówce do Bethel i Jerycho. Po przejściu przez rozstąpione wody Jordanu, „rydwan ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch; a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios” (2Krl 2:11). Z wznoszącego się do nieba rydwanu ognistego do nóg Elizeusza spadł płaszcz proroka Eliasza, a wraz z nim dar proroctwa.

Wzięcie Proroka Eliasza do nieba jest praobrazem wniebowstąpienia Chrystusa.

Zgodnie z Tradycją Świętą Cerkwi Prawosławnej, prorok Eliasz powróci na ziemię wraz z prorokiem Henochem (który również został wzięty za życia do nieba) tuż przed końcem świata, by walczyć z antychrystem. Obaj zginą śmiercią męczeńską, a po trzech dniach zmartwychwstaną.

Proroku i widzący wielkie dzieła Boga naszego, chwalebny Eliaszu, który swym słowem wstrzymałeś obłoki deszcz wylewające, proś za nami Jedynego Miłującego  człowieka. Kontakion, ton 2

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl