Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


13 maja

26.05.2018

O sile śmierci i krzyża Chrystusowego św. Atanazy pisze następująco: "Czyja śmierć wypędzała kiedykolwiek demony? I czyjej śmierci demony kiedykolwiek bały się tak jak śmierci Chrystusa? Gdzie tylko przyzwane jest imię Zbawiciela, stamtąd wypędzony jest wszelki demon. Kto w takiej mierze okiełznał duchowe namiętności w ludziach, że rozpustnicy żyją cnotliwe, i mordercy nie machają więcej mieczem, i bojaźliwi stają się odważni? Czy nie wiara Chrystusowa? Czy nie znak krzyża? I co innego przekonało ludzi do nieśmiertelności bardziej od krzyża Chrystusowego i zmartwychwstania ciała Chrystusa?" Śmierć bezgrzesznego i krzyż miłującego ludzi odniosły wspanialsze i trwalsze zwycięstwo, niż wszyscy królowie ziemscy ze swymi wielomilionowymi armiami. Która armia była w stanie pokonać jednego choćby demona? Jednocześnie tylko wspomnienie Ukrzyżowanego na krzyżu wzywa do ucieczki armię demonów. O, gdyby wszyscy chrześcijanie znali, jakie bogactwo posiadają w imieniu Chrystusowym, i jaką broń w krzyżu Chrystusowym!  

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl