Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7:00  - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

30 maja (wg starego stylu)

12.06.2018

Słowo Boże to pokarm dla duszy. Słowo Boże to zarówno siła, jak i światło duszy. Kto czyta Słowo Boże, ten obdarza swoją duszę pokarmem, siłą i światłem. Kto może, ten powinien czytać Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, a kto nie może, powinien słuchać tego, kto je czyta. Wszyscy święci podkreślali korzyści płynące z czytania Pisma Świętego. Św. Serafim z Sarowa mówi: "Dla duszy powinno dostarczać się Słowo Boże, albowiem Słowo Boże, jak mówi św. Grzegorz Teolog, jest chlebem aniołów, którym karmi się dusza łaknącą Boga. Lecz ponad wszystko trzeba czytać Nowy Testament i Psałterz. Stąd pochodzi oświecenie rozumu... Bardzo pożytecznym jest czytać Słowo Boże w samotności i przeczytać całą Biblię ze zrozumieniem. Przez tą jedną czynność, ponad wszelkie inne dobre uczynki, Pan obdarza swą łaską człowieka i napełnia go darem zrozumienia. Gdy człowiek dostarcza swej duszy Słowo Boże, wtedy napełnia się zrozumieniem tego, co jest dobre, a co złe."

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl