Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7:00  - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

2 czerwca (wg starego stylu)

15.06.2018

Oddawanie czci ikonom jest integralną częścią Prawosławia, od którego nie może być oddzielone. To, że ikonodulia wydaje się niektórym ludziom tym samym, co bałwochwalstwo, nie jest jakimkolwiek dowodem przeciwko ikonom. Żydom wydawało się, że Chrystus czyni cuda mocą Szatana, a nie Boga, zaś Rzymianom wydawało się, że chrześcijańscy męczennicy to pospolici czarodzieje i magicy. "Ikona to rzecz boska, lecz nie ubóstwiana," powiedział św. Nicefor do ikonoklastycznego cesarza, Leona Armeńczyka. Potem objaśnił mu, jak Bóg nakazał Mojżeszowi uczynić miedzianego węża i wznieść go wysoko na pustyni mimo to, że tuż przed tym wydarzeniem przykazał mu: "Nie będziesz sobie czynił żadnej rzeźby". To drugie zostało przykazane, aby ocalić naród wybrany od egipskiej idolatrii, zaś to pierwsze, aby On, Bóg Jedyny i Wszechmogący, ukazał Swą moc przez widzialną rzecz. W ten sam sposób ukazuje Swą moc przez ikonę. To jest Jego święta wola i jednocześnie pożytek dla naszego zbawienia. Jeśli ikony to mało znaczące rzeczy lub nawet bałwochwalstwo, zatem dlaczego wielu z najświętszych i najbardziej uduchowionych mężczyzn i kobiet w historii Cerkwi ponieśli za ikony najwyższą cenę - śmierć?

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl