Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

18 czerwca (wg starego stylu)

01.07.2018

Jeżeli naukowiec z wielką uwagą bada zjawiska przyrody, z o ile większą uwagą my powinniśmy badać zjawiska i działania łaski Bożej. Oto jak zaświadcza o działaniu Św. Eucharystii jeden z wielkich duchownym. Ojciec Jan Kronsztadzki pisze: "Jestem zdumiony wspaniałością i życiodajnością boskiej Eucharystii. Starsza kobieta, która pluła krwią i była całkowicie wycieńczona przez to, że nie mogła nic zjeść, w dniu, w którym przyjęła ode mnie św. Dary zaczęła zdrowieć. Młoda, umierająca kobieta po przyjęciu Eucharystii zaczęła zdrowieć, jeść, pić i rozmawiać, chociaż przedtem była nieprzytomna, w konwulsjach i niczego nie jadła ani piła." O, gdyby każdy kapłan ze uwagą naukowca i miłością człowieka rozmodlonego obserwował i stosował działanie łaski w Św. Eucharystii  podobnie do ojca Jana!

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl