Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

19 czerwca (wg starego stylu)

02.07.2018

Pewni mnisi zapytali Paisjusza Wielkiego: "Powiedz nam, ojcze, słowo zbawienia i jak, według Boga, powinniśmy żyć?" A starzec im odpowiedział: "Idźcie i zachowujcie przykazania Boże oraz trzymajcie się tradycji Ojców." Tradycja Ojców to doświadczenie świętych na niwie duchowej, ogromne doświadczenie od niemal dwóch tysięcy lat, doświadczenie wielu setek i tysięcy świętych mężczyzn i kobiet. O jakże przebogaty depozyt mądrości! Jakże ogromny zbiór dowodów odnośnie wszelkich prawd Pisma Świętego! I całe to bogactwo, całą tą mądrość, całe to doświadczenie protestanci odrzucili! O niewypowiedziany obłęd! O żebractwo ubogich!

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl