Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

29 sierpnia (wg starego stylu)

11.09.2017

Jeśli popatrzysz jak umierają ludzie, ujrzysz, że śmierć danego człowieka zazwyczaj nawiązuje do jego grzechu. Jak jest napisane: "Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie" (Mt 26,52). Każdy grzech to miecz i ludzie zazwyczaj bywają ścięci tym grzechem, który najchętniej popełniali. Przykładem tego jest dla nas Salome, zbrukana córka Heroda, która poprosiła i otrzymała od Heroda głowę Jana Chrzciciela na tacy. Salome żyła z Herodem i Herodiadą na wygnaniu w Hiszpanii, w mieście Loredo. Pewnego razu chciała przejść przez skutą lodem rzekę Segre. Lód załamał się i wpadła po szyję do wody. Kawałki kry ścisnęły jej szyję, a ona wierzgała nogami w wodzie jakby tańczyła, jak niegdyś na dworze Heroda. Jednakże nie mogła się ani wynurzyć ani zanurzyć, aż ostry lód nie odciął jej głowy. Jej ciało porwał nurt wody, zaś jej głowę przyniesiono Herodiadzie na tacy, jak niegdyś głowę Jana Chrzciciela. Spójrz, jak przeraźliwa śmierć przypomina popełniony grzech. 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl