Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

1 lutego (wg starego stylu)

14.02.2018

Modlitwa św. Tryfona przed śmiercią: "Panie, Boże bogów i Królu królów, Najświętszy ze wszystkich świętych, dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie godnym, abym zakończył swój trud bez narzekania. A teraz modlę się do Ciebie, aby nie dosięgła mnie ręka niewidzialnego demona, aby nie strąciła mnie w otchłań zatracenia. Lecz, aby święci Twoi aniołowie powiedli mnie do pięknych Twych przybytków i uczynili dziedzicem Twego upragnionego królestwa. Przyjmij mą duszę i usłysz modlitwę wszystkich tych, którzy będą składać Tobie za mnie ofiary. Wejrzyj na nich ze świętego Twego przybytku i obdarz ich obfitością nieprzemijających Twych dóbr. Albowiem Ty jesteś jedynym dobrym i miłościwym Dawcą dóbr na wieki wieków. Amen." Ponieważ Tryfon poniósł męczeńską śmierć w Nicei i z powodu wielu cudownych uzdrowień przy jego martwym ciele, mieszkańcy Nicei chcieli pochować go na swym cmentarzu. Lecz święty objawił się jednemu z nich w widzeniu i wyraził swe pragnienie, aby przenieś go do wioski Lampsakos, gdzie niegdyś pasł gęsi, i tam go pochować.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl