Nabożeństwa

Święta Liturgia 

środa - 9.00  - Liturgia UPD
piątek - 17.00 - Liturgia UPD
 
SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10.00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

Jutrznia 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17.00

PIĄTEK 9.00

Godziny kanoniczne

PONIEDZIAŁE, WTOREK, CZWARTEK  9.00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.30

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

6 marca (wg starego stylu)

19.03.2018

Dopóki jesteś na ziemi, dopóty uważaj się za gościa u Gospodarza, Chrystusa. Jeśli siedzisz za stołem, to On cię ugaszcza. Jeśli wdychasz powietrze, to Jego powietrze wdychasz. Jeśli się kąpiesz, to w Jego wodzie się kąpiesz. Gdy idziesz, to po Jego ziemi idziesz. Gdy gromadzisz dobra, to Jego dobra gromadzisz, a jeśli trwonisz dobra, to Jego dobra trwonisz. Jeśli jesteś silny, to za Jego pozwoleniem masz siłę. Jeśli jesteś w towarzystwie ludzi, to jesteś w towarzystwie pozostałych Jego gości. Jeśli jesteś na łonie natury, to jesteś w Jego ogrodzie. Jeśli jesteś sam, On jest obecny. Jeśli pójdziesz gdziekolwiek, On cię widzi. Jeśli zrobisz cokolwiek, On pamięta. On jest najuprzejmiejszym Gospodarzem, u jakiego kiedykolwiek gościłeś. Bądź wobec Niego ostrożny. U dobrego gospodarza wymaga się, aby gość dobrze się zachowywał. To są proste słowa, ale przekazują ci wielką prawdę. Wszyscy święci znali tą prawdę, i wedle niej rozporządzali swym życiem. Za to nieśmiertelny Gospodarz nagrodził ich życiem wiecznym na niebie i chwałą na ziemi.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl