Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Kler

                            Proboszcz parafii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. prot. dr Adam Misijuk

 

Wikariusze:

Ks. Piotr Kosiński

 

   ks. prot. dr Piotr Kosiński                                             ks. prot. Piotr Rajecki

   

  

ks. Paweł Korobeinikov                                             ks. Dawid Romanowicz

 

         Protodiakoni:

                          

protodiakon Jerzy Dmitruk                                       protodiakon Marek Zyc-Zyckowski

diakon Łukasz Leonkiewicz

Dyrygent:

    prof. zw. Włodzimierz Wołosiuk

      

              Psalmista:

    lektor Bogdan Kuźmiuk

 

fot. Łukasz Troc

 

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl