Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Kler

                            Proboszcz parafii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. prot. dr Adam Misijuk

 

Wikariusze:

Ks. Piotr Kosiński

 

   ks. prot. dr Piotr Kosiński                                     ks. prot. Piotr Rajecki

   

  

ks. prot. Paweł Korobeinikov                                 ks. Dawid Romanowicz

 

         Protodiakoni:

                          

protodiakon Jerzy Dmitruk                                   protodiakon Marek Zyc-Zyckowski

protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz

Dyrygent:

    prof. zw. Włodzimierz Wołosiuk

                          Psalmiści:

     

                     Adam Tomaszewski                                           Marta Czaban

fot. Łukasz Troc

 

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl