Zapiska

Drodzy Bracia i Siostry!

W naszych rodzinach, pośród bliskich i znajomych są chorzy, cierpiący na różne często ciężkie choroby. Możemy im pomóc naszą żarliwą modlitwą do Boga, naśladując ewangelicznych czterech, składając u stóp Chrystusa prosząc o łaskę i miłosierdzie.

Z Św. Ewangelii pamiętamy paralityka, który trzydzieści osiem lat cierpiał na swoją chorobę. Jezus ujrzał go i zapytał: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Postarajmy się aby nikt w naszym otoczeniu nie powiedział Panie, nie mam człowieka… aby pomodlił się za mnie.

Zachęcamy i prosimy wszystkich naszych Czcigodnych Czytelników o wzniesienie modlitwy za wszystkich, których imiona pojawią się na zapisce internetowej poniżej.

W jaki sposób umieścić imię osoby chorej na „zapisce”?

Wystarczy skontaktować się z duchownym z naszej parafii pod numerem kom. 536 423 612. Duchowny umieści imię osoby chorej na zapisce internetowej. Przekaże również „tradycyjną zapiskę” do naszej parafialnej cerkwi, aby imię chorego wspominano podczas codziennej modlitwy, a zwłaszcza podczas Św. Liturgii. W naszej parafii Św. Liturgia sprawowana jest codziennie, poza wyjątkami, jak np. Wielki Post.

Spasi Hospodi!

 

Drodzy Bracia i Siostry prosimy o ponowne zgłaszanie/potwierdzenie imion osób chorych i także o Wasze modlitwy w świątyniach i domach.

Tworzone będą SOROKOUSTY (modlitwa podczas Św. Liturgii przez 40-dni), po upływie 40 dni zostaną zaktualizowane  - [poniższy SOROKOUST do 30 czerwca].

                             PROSIMY WSPOMNIEĆ W SWYCH MODLITWACH:

chorującego Sergiusza
chorującej Walentyny
chorującego Walentego
chorującej Haliny

chorującej Małgorzaty

chorującej Heleny

chorującej Doroty

chorującej Walentyny

chorującej Elżbiety 

chorującego Jana

chorującej mł. Heleny

chorującego Stefana

chorującego Stefana

chorującej Ludmiły

                                                                      

MODLITWA 1. O ZDROWIE CHOREGO

Władco Wszechwładny, Lekarzu dusz i ciał, uniżający i wywyższający karający i znów uzdrawijący, sługę Twego (imię) ogarniętego niemocą nawiedź miłosierdziem Swoim, wyciągnij rękę Swą napełnioną siłą uzdrawijącą i leczącą, i uzdrów go od ducha słabości, nie dopuść do niego żadnej zarazy, wszelkiej choroby, wszelkiej rany, wszelkiej gorączki i dreszczy. A jeśli znajdujesz w nim przeiwnienie, lub nieprawość, to uwolnij go, odpuść, wybacz mu, ze względu na Swoją miłość do człowieka. Amen.

MODLITWA 2. O ZDROWIE CHOREGO

O Najlitościwszy Boże, Ojcze, Synie, i Święty Duchu, w Niepodzielnej Trójcy wielbiony i wysławiany, spójrz dobrotliwie na sługę Swego (imię), chorobą ogarniętego; odpuść mu jego wszytskie przewinienia; ulecz go w chorobie; przywróć mu zdrowie i siły cielesne; obdarz go długim i pomyślnym życiem, pokojem Twoim i szczęśliwymi dobrami, aby mógł on wspólnie z nami przynosić Tobie dziękczynienie modlitwy, Wielce Szczodrobliwemu Bogu i Stwórcy memu. Amen.

MODLITWA 3 O ZDROWIE CHOREGO DO ŚW. WIELKOMĘCZENNIKA PANTELEJMONA

O wielki wybrańcze Chrystusowy, cierpiętniku i lekarzu, wielcemiłosierny Pantelejmonie! Zmiłuj się nad nami grzesznymi i usłysz westchnienia oraz płacz nasz, wyjednaj litość Niebiańskiego, Najwyższego Lekarza dusz i ciał naszych, Chrystusa Boga naszego, aby darował uzdrowienie od choroby przygnębiającej (imię). Przyjmij niegodne modlitwy najgrzeszniejszych spośród ludzi, nawiedź pełnym łaski miłosierdziem, nie zraź się grzesnzymi ranami, namaść je olejem miłości Swojej, i ulecz nas, abyśmy zdrowi duszą i ciałem pozostałe dni nasze, dzięki łasce Bożej, mogli spędzić ze skruchą i oddaniem Bogu, i abyśmy doczekali szczęśliwego zakończenia życia naszego. O Pantelejmonie, upodobany przez Boga, aby poprzez twoje wstawiennictwo darował zdrowie naszym ciałom i zbawienie duszom naszym. Amen.

Modlitwy za chorych w j. rosyjskim.

            

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl