Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Kanon Paschy cz. I (pieśni 1-6)

09.04.2018

Kanon Paschy jest śpiewany na Jutrzni Paschalnej, która jest jednym z nabożeństw składających się na całość służby Nocy Paschalnej. To jeden z najważniejszych prawosławnych hymnów wielkanocnych, napisanych przez św. Jana Damasceńskiego na przełomie VII i VIII wieku. Powstanie tego hymnu to też była ostatnia większa zmiana w prawosławnym nabożeństwie Nocy Paschalnej.

Jak każdy kanon, ma on 9 pieśni (właściwie 8, bowiem drugiej poza Wielkim Postem nigdy się nie śpiewa), pieśń zaś składa się z irmosu (pierwsza zwrotka nawiązująca do Starego Testamentu) oraz dwóch troparionów (zwrotki związane już tematycznie tylko z danym świętem).

Kanon Paschalny jest też o tyle wyjątkowy, iż na koniec każdej pieśni śpiewa się troparion święta (Chrystus powstał z martwych), i to trzy razy.

Tutejsze wykonanie jest w cerkiewno-słowiańskim (liturgicznym języku większości Słowian), jednakże są tu napisy tłumaczące tekst na język polski.

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl