Nabożeństwa

Święta Liturgia
SOBOTA - 9.00 dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  17:00
oraz w przededniu świąt

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenia

Ogłoszenie - Wirtualny Koncert Paschalny

06.04.2020

Drodzy Bracia i Siostry!   Po ukrzyżowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa Apostołowie ze strachu przed napaścią przebywali w zamknięciu (J 20, 19). Lecz gdy Zmartwychwstały Pan stanął pośród nich, strach opuścił ich serca. Przeżywając ostatnie dni Wielkiego Postu, pamiętajmy, że po ciemnościach, które spowiły Golgotę, zawsze nadchodzi jasność radosnego poranka Paschalnej niedzieli...
Czytaj dalej

Ogłoszenie parafialne

03.04.2020

W celu umówienia indywidualnego spotkania z duchownym w cerkwi, należy odpowiednio wcześniej skontaktować się telefonicznie z kapłanem, który będzie pełnił dyżur danego dnia i uzgodnić godzinę spotkania w świątyni...
Czytaj dalej

Ogłoszenie - Drodzy Parafianie

24.03.2020

W obliczu pandemii koronawirusa i nowych ograniczeń dotyczących  zgromadzeń publicznych (w tym także nabożeństw) do pięciu osób bardzo proszę o przestrzeganie powyższego i potraktowanie sprawy z odpowiednią powagą...
Czytaj dalej

Ogłoszenie parafialne

23.03.2020

Bracia i Siostry, zaistniała sytuacja z rozprzestrzeniającą się epidemią koronavirusa jest niepokojąca i trudna dla nas wszystkich. Nasze codzienne życie zupełnie zmieniło się. Zmuszeni jesteśmy zmienić swoje dotychczasowe zachowania...
Czytaj dalej

Ogłoszenie - porządek niedzielnych nabożeństw

21.03.2020

Dodatkowa Św. Liturgia w niedzielę będzie sprawowana o godz. 7.00 w górnej cerkwi... Pozostałe nabożeństwa w naszej cerkwi odbywają się wg wcześniejszego harmonogramu.
Czytaj dalej

Ogłoszenie – Wirtualny Koncert Psalmów

20.03.2020

Kochani! Czas próby nie powinien skłaniać nas do rezygnacji z wysiłku. Przeciwnie: wydarzenia ostatnich czasów wymagają od każdego, który odważa się nazywać Chrześcijaninem, aby podjąć modlitewne wyzwanie i zmierzyć się z własną słabością, aby światu jawiła się szczególna Łaska i Wszechmoc Boża...
Czytaj dalej

Ogłoszenie - w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

14.03.2020

Bracia i Siostry przyjmując do wiadomości i stosując się do rozporządzeń władz państwowych, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl