Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa - Wozniesienije Hospodnie

24.05.2023

Po swoim Zmartwychwstaniu Jezus Chrystus przebywał na ziemi przez 40 dni. W tym czasie często zjawiał się swoim uczniom i przygotowywał ich do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom.

Gdy Pan zjawił się im w 40 dniu po Zmartwychwstaniu polecił im nie odchodzić z Jero­zolimy, ale oczekiwać wypełnienia się obietnicy: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei, i Samarii aż po krań­ce ziemi" (Dz. Ap. 1,3).

Powiedział też uczniom: "Dana Mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyń­cie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mat. 28, 18-20).

Po tym został uniesiony w górę i obłok skrył Go. Kiedy ciągle jeszcze uczniowie wpatrywali się w niebo, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach (Aniołowie) i rzekli: "Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz. Ap. 1,11).

Tropar

Wozniesłsia jesi wo sławie, Christie Boże nasz, radost' sotworiwyj uczenikom obietowanijem Swiataho Ducha, izwieszczennym im bywszym błahosłowienijem, jako Ty jesi Syn Bożyj, Izbawitiel mira.

W chwale wstąpiłeś do nieba, Chryste Boże nasz i uczniom Twoim sprawiłeś radość obietnicą zesłania Świętego Ducha; udzielonym zaś błogosławieństwem umocniłeś ich w przekonaniu, że to Ty jesteś Synem Bożym i Zbawicielem Świata.

Więcej o święcie

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl