Remont cerkwi

Dzięki Bożej pomocy, po długich i skomlikowanych staraniach, udało nam sie rozpocząć prace konserwatorskie przy remoncie naszej pięknej i zabytkowej świątyni.

W 2018 roku po wykonaniu projektu budowlanego i otrzymaniu zgody Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków parafia przystąpiła do generalnego remontu polegającego na zabezpieczeniu budynku cerkwi przed postępującą degradacją i zabezpieczenie jej konstrukcji przez zagrożeniem katastrofą budowlaną.

W budynku cerkwi od kilku lat nasilały się symptomy świadczące o złym stanie technicznym obiektu. Aby uzyskać jednoznaczny obraz sytuacji, Parafia zleciła (w 2017 r.) wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej (pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Karczmarczyka) wraz z ekspertyzą mykologiczną.

Badania potwierdziły bardzo poważne zawilgocenie fundamentów budynku i ścian dolnej cerkwi, brak właściwego odprowadzenia wód deszczowych, co w efekcie prowadziło do wypłukiwania gruntu wokół budynku cerkwi i jej nierównomierne osiadanie – w konsekwencji powstanie spękań w konstrukcji tamburu i kopuły wieży. Te ostatnie pogłębiał i pogłębia intensywny ruch tramwajowy na ulicy Wolskiej – torowiska położone są w odległości zaledwie ok. 15 metrów od budynku cerkwi.

W związku z tym w roku 2018 przeprowadzone zostały kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie polegające na:

  • osuszeniu fundamentów i ścian przyziemia,

  • wykonaniu izolacji budynku cerkwi,

  • wykonaniu odprowadzenia wód deszczowych z terenu wokół cerkwi.

Całość wykonanych prac I etapu remontu wyniosła 1 mln. 246 tys. zł.

W 2019 roku zrealizowano II etap prac konserwatorsko-remontowych. Ten etap remontu objął: wzmocnienie konstrukcji tamburu i kopuły, remont dachu cerkwi, montaż instalacji odgromowej, SSWN i SAP.

Celem wykonanych praci w roku 2019 było usunięcie kolejnej grupy zagrożeń dla stabilności budynku cerkwi – naruszeń konstrukcji bębna oraz kopuły wieży cerkwi i więźby dachowej – obecność czynnych drewnojadów.

Ze sporządzonej przez dr. inż. St. Karczmarczyka (z zespołem) ekspertyzy konstrukcyjnej wynika, że zarówno w obrębie bębna, jak i kopuły, a także w partiach nadproży okiennych i drzwiowych wyraźnie widoczne są liczne, pogłębiające się spękania, które mogą powodować zagrożenie dla stabilności konstrukcyjnej obiektu, a co za tym idzie także zagrożenie wystąpienia katastrofy budowlanej. Konieczne jest w związku z tym wykonanie zabezpieczeń konstrukcji wszystkich wymienionych elementów.

W trakcie prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji bębna, konieczne było także wykonanie prac konserwatorskich elewacji zewnętrznych wraz z ich wystrojem sztukatorskim.

Wykonano wzmocnienia konstrukcji tamburu i konstrukcji kopuły wieży, było to związane z remontem dachu cerkwi – w związku z porażeniem więźby dachowej przez aktywne drewnojady konieczna była całkowita wymiana konstrukcji więźby dachowej w kopule.

W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich wykonano także montaż urządzeń i instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniem Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie z 2005 r.

Wykonano niezbędne wzmocnienia konstrukcyjne między innymi taśmami z włókien węglowych ( cztery opaski co kilka metrów na całej wysokości bębna kopuły), a także wymianę spróchniałych drewnianych elementów. Wymieniono całość  konstrukcji więźby kopuły. Następnie przeprowadzono prace na zewnątrz, tj. renowację zniszczonego przez czas sztukatorskiego wystroju elewacji w postaci motywów roślinnych okalających wieżę pod kopułą oraz okładziny z płytek klinkierowych występujących na całej powierzchni ścian zewnętrznych.

Po rozpoczęciu prac - ustawieniu rusztowań i usunięciu wtórnych warstw malarskich - na jaw wyszło jak bardzo zniszczone są roślinne motywy ozdobne. Elementy wykonane z narzutu sztukatorskiego wymagały całkowitego odtworzenia. Ponadto w trakcie remontu odkryto pierwotną kolorystykę zdobień. Okazało się, że początkowo ich barwa była piaskowo-żółta, a nie jak dotychczas zbliżona do białej.

Całość wykonanych prac związanych z II etapem remontu wyniosła 2 118 171, 97 zł.

W 2020 roku przeprowadzono III Etap remontu polegający na wzmocnieniu i naprawie konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz kompleksowa konserwacja elewacji południowej i zachodniej.

W 2020 r. kontynuowano wcześniej przeprowadzone etapy prac remontowych elewacji. W 2020 r. wykonano prace konserwatorsko-remontowe przy więźbie dachowej i poszyciu dachu ramion cerkwi i tym zakończeno remont wysokich dachów budynku (w 2019 r. wykonano remont konstrukcji więźby dachowej i poszycia kopuły cerkwi).

Całkowity koszt zadania: Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz kompleksowa konserwacja elewacji południowej i zachodniej - III etap prac, Cerkiew prawosławna p.w. św. Jana Klimaka na Woli  wyniósł 925 337,74 zł.

W 2021 r. – w ramach etapu IV prac remontowych i konserwatorskich cerkwi – przeprowadzono prace konserwatorskie wybranych elementów elewacji północnej i wschodniej, stanowiące kontynuację wcześniej przeprowadzonych etapów prac konserwatorskich i remontowych.

Prace konserwatorskie przeprowadzono na północnej i wschodniej ceglanej elewacji cerkwi wraz z ich dekoracją sztukatorską. 

Całkowity koszt zadania (IV etap remontu) wyniósł 680 tys. zł.

W ramach V etapu remontu planowane są prace remontowo-koserwatorskie pierwszej kondygnacji cerkwi (od przyziemia do niskich dachów).

Prace konserwatorskie elewacji polegać będą na jej oczyszczeniu, wymianie pojedynczych zniszczonych cegieł, naprawie spoinowania. Dekoracje sztukatorskie zostaną oczyszczone i wzmocnione. Całość zostanie scalona kolorystycznie a w końcu poddana hydrofobizacji.

Szacowany koszt V etapu remontuto 500 tys. zł.

Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli, prospołecznie nastawionych instytucji oraz firm zrealizowanie niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych będzie niezwykle trudne.

 

Remont cerkwi św. Jana Klimaka dofinansowano z dotacji:

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(2018, 2019, 2020) 

 

 

 

 

Stołecznego Konserwatora Zabytków
(2018, 2019, 2020, 2021)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
(2020) 

 

 

 

 

MKiDN
(2018)

 

 

 

 

Wesprzyj remont cerkwi

 

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl