Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Remont cerkwi

Dzięki Bożej pomocy, po długich i skomlikowanych staraniach, udało nam sie rozpocząć prace konserwatorskie przy remoncie naszej pięknej i zabytkowej świątyni.

W 2018 roku po wykonaniu projektu budowlanego i otrzymaniu zgody Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków parafia przystąpiła do generalnego remontu polegającego na zabezpieczeniu budynku cerkwi przed postępującą degradacją i zabezpieczenie jej konstrukcji przez zagrożeniem katastrofą budowlaną.

W budynku cerkwi od kilku lat nasilały się symptomy świadczące o złym stanie technicznym obiektu. Aby uzyskać jednoznaczny obraz sytuacji, Parafia zleciła (w 2017 r.) wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej (pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Karczmarczyka) wraz z ekspertyzą mykologiczną.

Badania potwierdziły bardzo poważne zawilgocenie fundamentów budynku i ścian dolnej cerkwi, brak właściwego odprowadzenia wód deszczowych, co w efekcie prowadziło do wypłukiwania gruntu wokół budynku cerkwi i jej nierównomierne osiadanie – w konsekwencji powstanie spękań w konstrukcji tamburu i kopuły wieży. Te ostatnie pogłębiał i pogłębia intensywny ruch tramwajowy na ulicy Wolskiej – torowiska położone są w odległości zaledwie ok. 15 metrów od budynku cerkwi.

W związku z tym w roku 2018 przeprowadzone zostały kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie polegające na:

  • osuszeniu fundamentów i ścian przyziemia,

  • wykonaniu izolacji budynku cerkwi,

  • wykonaniu odprowadzenia wód deszczowych z terenu wokół cerkwi.

Całość wykonanych prac I etapu remontu wyniosła 1 mln. 246 tys. zł.

W 2019 roku zrealizowano II etap prac konserwatorsko-remontowych. Ten etap remontu objął: wzmocnienie konstrukcji tamburu i kopuły, remont dachu cerkwi, montaż instalacji odgromowej, SSWN i SAP.

Celem wykonanych praci w roku 2019 było usunięcie kolejnej grupy zagrożeń dla stabilności budynku cerkwi – naruszeń konstrukcji bębna oraz kopuły wieży cerkwi i więźby dachowej – obecność czynnych drewnojadów.

Ze sporządzonej przez dr. inż. St. Karczmarczyka (z zespołem) ekspertyzy konstrukcyjnej wynika, że zarówno w obrębie bębna, jak i kopuły, a także w partiach nadproży okiennych i drzwiowych wyraźnie widoczne są liczne, pogłębiające się spękania, które mogą powodować zagrożenie dla stabilności konstrukcyjnej obiektu, a co za tym idzie także zagrożenie wystąpienia katastrofy budowlanej. Konieczne jest w związku z tym wykonanie zabezpieczeń konstrukcji wszystkich wymienionych elementów.

W trakcie prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji bębna, konieczne było także wykonanie prac konserwatorskich elewacji zewnętrznych wraz z ich wystrojem sztukatorskim.

Wykonano wzmocnienia konstrukcji tamburu i konstrukcji kopuły wieży, było to związane z remontem dachu cerkwi – w związku z porażeniem więźby dachowej przez aktywne drewnojady konieczna była całkowita wymiana konstrukcji więźby dachowej w kopule.

W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich wykonano także montaż urządzeń i instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniem Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie z 2005 r.

Wykonano niezbędne wzmocnienia konstrukcyjne między innymi taśmami z włókien węglowych ( cztery opaski co kilka metrów na całej wysokości bębna kopuły), a także wymianę spróchniałych drewnianych elementów. Wymieniono całość  konstrukcji więźby kopuły. Następnie przeprowadzono prace na zewnątrz, tj. renowację zniszczonego przez czas sztukatorskiego wystroju elewacji w postaci motywów roślinnych okalających wieżę pod kopułą oraz okładziny z płytek klinkierowych występujących na całej powierzchni ścian zewnętrznych.

Po rozpoczęciu prac - ustawieniu rusztowań i usunięciu wtórnych warstw malarskich - na jaw wyszło jak bardzo zniszczone są roślinne motywy ozdobne. Elementy wykonane z narzutu sztukatorskiego wymagały całkowitego odtworzenia. Ponadto w trakcie remontu odkryto pierwotną kolorystykę zdobień. Okazało się, że początkowo ich barwa była piaskowo-żółta, a nie jak dotychczas zbliżona do białej.

Całość wykonanych prac związanych z II etapem remontu wyniosła 2 118 171, 97 zł.

W 2020 roku przeprowadzono III Etap remontu polegający na wzmocnieniu i naprawie konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz kompleksowa konserwacja elewacji południowej i zachodniej.

W 2020 r. kontynuowano wcześniej przeprowadzone etapy prac remontowych elewacji. W 2020 r. wykonano prace konserwatorsko-remontowe przy więźbie dachowej i poszyciu dachu ramion cerkwi i tym zakończeno remont wysokich dachów budynku (w 2019 r. wykonano remont konstrukcji więźby dachowej i poszycia kopuły cerkwi).

Całkowity koszt zadania: Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz kompleksowa konserwacja elewacji południowej i zachodniej - III etap prac, Cerkiew prawosławna p.w. św. Jana Klimaka na Woli  wyniósł 925 337,74 zł.

Remont cerkwi św. Jana Klimaka dofinansowano z dotacji:

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(2018, 2019, 2020) 

 

 

 

 

Stołecznego Konserwatora Zabytków
(2018, 2019, 2020)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
(2020) 

 

 

 

 

MKiDN
(2018)

 

 

 

 

Wesprzyj remont cerkwi

 

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl