Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

12.08.2019

Narracja dzisiejszej perykopy ewangelicznej opowiada o cudzie rozmnożenia chleba. Odsłania serce Jezusa, które jest pełne dobroci i miłosierdzia...
Czytaj dalej

Kurs ikonograficzny w parafii

11.08.2019

W bieżącym tygodniu nasza parafia zorganizowała wakacyjny kurs ikonograficzny. W kursie wzięli udział parafianie oraz przyjezdni goście, zarówno młodzież jak i ludzie dorośli. Zajęcia prowadzone były przez ikonografa i malarza p. Michała Boguckiego, który zaproponował dla wszystkich namalowanie ikony Chrystusa...
Czytaj dalej

Trwa kurs ikonograficzny

06.08.2019

Dzisiejszego dnia w naszej parafii rozpoczął się tygodniowy kurs ikonograficzny. W kursie biorą udział nasi parafianie oraz osoby, które przyjechały do nas specjalnie po to, by ćwiczyć umiejętności ikonograficzne...
Czytaj dalej

Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy

04.08.2019

Opisana sytuacja nie jest jedyną w Pierwszej Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzą dwie osoby potrzebujące pomocy. Podobnie jest z uzdrowieniem opętanych w Gadarze (Mt 8, 28-34) i ze wspomnianymi niewidomymi...
Czytaj dalej

Święto proroka Eliasza

02.08.2019

Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, oddala choroby i oczyszcza trąd, przeto i swoim czcicielom posyła uzdrowienia. Troparion, ton 4...
Czytaj dalej

Panichida w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

01.08.2019

1 sierpnia przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Po raz kolejny w Warszawie i wielu miastach w całej Polsce o godz. 17.00 odezwały się syreny alarmowe, kościelne dzwony i zatrzymał się ruch uliczny. Pod tablicami zapłonęły znicze, złożono kwiaty...
Czytaj dalej

Z postępu prac remontowych

30.07.2019

Zrekonstruowano znaczną część zdobień roślinnych. W ośmiokątnej podstawie tamburu zakończone już zostały wszystkie prace związane z rekonstrukcją łuków.  Układane są już płytki na elewacji. Trwają prace nad wzmocnieniem konstrukcji drewnianej kopuły, wymieniane są spróchniałe belki konstrukcyjne. Trwa tynkowanie ścian wewnątrz tamburu...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl