Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Wolontariusze Fundacji ILIOS - Słońce Szczęścia na Woli

02.10.2019

Współpraca Fundacji ILIOS - Słońce Szczęścia z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gładyszowie kolejny raz zaowocowała wspólnym wyjazdem w kolejny zakątek pięknej Polski. W zeszłym tygodniu  gościliśmy w Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli...
Czytaj dalej

Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego

29.09.2019

Według jednej z dzisiejszych perykop ewangelicznych (Mk 8,34-9,1) możemy zrozumieć, że wpływy nauczycieli i przywódców religijnych powodują, że uczniowie myślą po ludzku a nie w oparciu o Boży sposób myślenia, jakim kieruje się Jezus. Duchowe myślenie rozpoczyna się przez podporządkowanie myślenia naturalnego prawdzie Bożej. Jezus poniesie śmierć jako ofiarę przebłagalną za grzechy wszystkich ludzi. Uczyni to z własnej woli, ludzie, którzy skażą Go na śmierć zwiększą liczbę grzechów wymagającą odkupienia...
Czytaj dalej

Liturgia święta Podwyższenia Życiodajnego Drzewa Krzyża Pańskiego

28.09.2019

Paramoni święta rozpoczął ks. Paweł Korobeinikov. Nabożeństwu wienoszcznogo bdienia przewodniczył ks. mitrat Adam Misijuk w asyście duchownych wolskiej parafii...
Czytaj dalej

Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy

22.09.2019

Dzisiejsza ewangeliczna przypowieść Jezusa Chrystusa jest alegorią "uczty Królestwa Niebieskiego", na którą zostają zaproszeni wybrani. Do udziału w uczcie niebieskiej szczególne prawo posiadał Naród Wybrany. Jednak świadomie odrzucił, a nawet znieważał wysłańców Boga -proroków- łącznie z Największym z nich - Synem Bożym...
Czytaj dalej

Narodzenie Przenajświętszej Matki Bożej

21.09.2019

W kalendarzu liturgicznym zapisane są tylko trzy święta narodzin:  św. Jana Chrzciciela, Najświętszej Marii Panny oraz  Boże Narodzenie. Wynika to z kilku przyczyn, ale najważniejszą jest to, że kalendarz liturgiczny kształtował się w ciągu pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa.
Czytaj dalej

Wyjazdowe spotkanie seniorów

20.09.2019

Dnia 19.09.2019 roku w Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli, odbyło się tradycyjne spotkanie seniorów...
Czytaj dalej

Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy. 15 lat Orthphoto - Serbia

16.09.2019

Tematem dzisiejszej ewangelicznej perykopy jest Przypowieść o dzierżawcach winnicy, która w samym centrum tekstu stawia pytanie Jezusa skierowane do słuchaczy: Co gospodarz uczyni z niegodziwymi rolnikami? oraz ich odpowiedź: Nędzników wytraci (...), a winnicę odda innym...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl