Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Niedziela X po Pięćdziesiątnicy

26.08.2019

Czytając perykopę ewangeliczną tejże niedzieli zetknęliśmy się z rozpaczliwą potrzebą człowieka i bezradnością uczniów, którzy nie byli w stanie go uzdrowić. Niedawno czytaliśmy w Ewangelii o tym, co czuli, gdy nie byli w stanie nakarmić ludu, otaczającego Chrystusa, a teraz zapytali Go: dlaczego? Dlaczego są tak bezsilni? Dlaczego nie mogą pomóc tym, którzy przychodzą do nich z taką nadzieją...
Czytaj dalej

Przemienienie Pańskie

21.08.2019

W dniu dzisiejszym przypada święto Przemienienia Pańskiego, które zostało ustanowione w IV wieku we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego (popularnie zwane jest „Spasa”). Jest jednym z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym...
Czytaj dalej

Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy

21.08.2019

Po cudownym rozmnożeniu pięciu chlebów i dwóch ryb dla pięciu tysięcy, Jezus udaje się w miejsce pustynne, aby się modlić. Swoich uczniów odprawia wcześniej do łodzi, aby płynęli na drugą stronę Jeziora Galilejskiego. Stopniowo i powoli prowadzi ich oraz przygotowuje do rzeczy większych...
Czytaj dalej

„Płomień Braterstwa” na wolskim cmentarzu

15.08.2019

14. sierpnia o godz. 18.00 na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie przy Pomniku bohaterów poległych „za wolu Ukrainy” w 99. rocznicę „Cudu nad Wisłą”, w przededniu święta Wojska Polskiego, odprawiono panichidę z okazji Dnia Obrońcy Ukrainy...
Czytaj dalej

Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

12.08.2019

Narracja dzisiejszej perykopy ewangelicznej opowiada o cudzie rozmnożenia chleba. Odsłania serce Jezusa, które jest pełne dobroci i miłosierdzia...
Czytaj dalej

Kurs ikonograficzny w parafii

11.08.2019

W bieżącym tygodniu nasza parafia zorganizowała wakacyjny kurs ikonograficzny. W kursie wzięli udział parafianie oraz przyjezdni goście, zarówno młodzież jak i ludzie dorośli. Zajęcia prowadzone były przez ikonografa i malarza p. Michała Boguckiego, który zaproponował dla wszystkich namalowanie ikony Chrystusa...
Czytaj dalej

Trwa kurs ikonograficzny

06.08.2019

Dzisiejszego dnia w naszej parafii rozpoczął się tygodniowy kurs ikonograficzny. W kursie biorą udział nasi parafianie oraz osoby, które przyjechały do nas specjalnie po to, by ćwiczyć umiejętności ikonograficzne...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl