Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Święto Opieki Matki Bożej

15.10.2019

W nabożeństwie święta Opieki Matki Bożej, Cerkiew prawosławna wychwala Bogurodzicę w hymnie kondakionu: "Z zastępami aniołów, Władczyni, z czcigodnymi i chwalebnymi prorokami, z najwierniejszymi apostołami, ze świętymi męczennikami i hierarchami za nas grzesznych do Boga módl się. Wychwalamy Twoją Opiekę nad narodem wiernych.”...
Czytaj dalej

Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

15.10.2019

Dzisiejszy fragment ewangeliczny przypomina nam o najważniejszej moralności chrześcijańskiej: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6:36). To wezwanie do doskonałości jest parafrazą przykazania Pana Jezusa, Który zaleca Swoim uczniom i ich naśladowcom...
Czytaj dalej

Jubileusz poświęcenia wolskiej cerkwi pw. św. Jana Klimaka

15.10.2019

Po wieczornym nabożeństwie, tradycją lat ubiegłych, wszyscy wierni spotkali się w dolnej świątyni, aby uroczyście obchodzić 114 jubileusz poświęcenia domu Bożego ufundowanego z osobistych środków przez arcybiskupa Hieronima Egzemplarskiego...
Czytaj dalej

Postęp prac przy rozpisywaniu fresków - aktualizacja

11.10.2019

Aktualnie trwają wzmożone prace przy tworzeniu polichromii wewnątrz bębna pod kopułą. 
Czytaj dalej

Wernisaż malarstwa Zinaidy Golińskiej - naszej parafianki

11.10.2019

W Galerii Bemowo 5 października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych Zinaidy Golińskiej „Zatrzymać czas”. Artystka zaprezentowała na niej ponad 50 obrazów wykonanych akwarelą, pastelami, olejem oraz akrylem. Uzupełnieniem zasadniczej twórczości malarki były prace wykonane na jedwabiu i szkle...
Czytaj dalej

Wyjazd młodzieży do Zakopanego i Krakowa

09.10.2019

Tradycją lat ubiegłych w pierwszych dniach października młodzież z Wolskiego Punktu Katechetycznego udała się na wspólny wyjazd w Tatry...
Czytaj dalej

Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy

08.10.2019

Zgromadzony nad brzegiem jeziora lud spragniony słów o Bożej miłości jest ujęty mądrością Nauczyciela. Cudowny połów mnóstwa ryb opisany w dzisiejszej lekcji ewangelicznej wg św. Łukasza, stał się kolejnym dowodem ponadziemskiej mocy Chrystusa, jednak Szymon doznaje jeszcze innego cudu. To jego przemiana serca, które dotychczas biło rytmem własnych zasad i trosk...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl