Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Relacja z XVII warszawskiej pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę

29.08.2019

- Dlaczego niesiesz krzyż? - Hmm, z kilku powodów. Po pierwsze, bo Chrystus powiedział tuż przed Przemienieniem, na które przecież idziemy, że „niech każdy, kto chce iść za Mną, weźmie swój krzyż, i niech mnie naśladuje”, a samo Przemienienie jest przygotowaniem do Krzyża, i przecież pierwszego sierpnia, czyli według starego stylu… Plus trzynaście, to czternastego, jest święto wyniesienia Krzyża, także to takie symboliczne. Po drugie, ten krzyż to jakaś moja ofiara w intencjach, które mogę na nim napisać, niosę tu bliskie mi osoby, żywych i zmarłych. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam, ciężko to ująć...
Czytaj dalej

Z przebiegu prac remontowych w sierpniu

29.08.2019

W tym miesiącu zakończono renowację sztukaterii, uzupełniono większość brakujących płytek na elewacji...
Czytaj dalej

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w naszej parafii

28.08.2019

Nasza Matka Cerkiew wzywa nas do uczestnictwa w Święcie Zaśnięcia Bogurodzicy słowami stichery z wieczerni (nieszporów):  Przyjdźcie, wszystkie krańce ziemi, wysławmy czcigodne odejście Matki Boga, bowiem w ręce Syna złożyła nieskalaną duszę. Przeto przez Jej święte Zaśnięcie świat został ożywiony i czci Ją świetliście wraz z apostołami i bezcielesnymi aniołami w psalmach, pieniach i pieśniach duchowych...
Czytaj dalej

Niedziela X po Pięćdziesiątnicy

26.08.2019

Czytając perykopę ewangeliczną tejże niedzieli zetknęliśmy się z rozpaczliwą potrzebą człowieka i bezradnością uczniów, którzy nie byli w stanie go uzdrowić. Niedawno czytaliśmy w Ewangelii o tym, co czuli, gdy nie byli w stanie nakarmić ludu, otaczającego Chrystusa, a teraz zapytali Go: dlaczego? Dlaczego są tak bezsilni? Dlaczego nie mogą pomóc tym, którzy przychodzą do nich z taką nadzieją...
Czytaj dalej

Przemienienie Pańskie

21.08.2019

W dniu dzisiejszym przypada święto Przemienienia Pańskiego, które zostało ustanowione w IV wieku we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego (popularnie zwane jest „Spasa”). Jest jednym z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym...
Czytaj dalej

Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy

21.08.2019

Po cudownym rozmnożeniu pięciu chlebów i dwóch ryb dla pięciu tysięcy, Jezus udaje się w miejsce pustynne, aby się modlić. Swoich uczniów odprawia wcześniej do łodzi, aby płynęli na drugą stronę Jeziora Galilejskiego. Stopniowo i powoli prowadzi ich oraz przygotowuje do rzeczy większych...
Czytaj dalej

„Płomień Braterstwa” na wolskim cmentarzu

15.08.2019

14. sierpnia o godz. 18.00 na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie przy Pomniku bohaterów poległych „za wolu Ukrainy” w 99. rocznicę „Cudu nad Wisłą”, w przededniu święta Wojska Polskiego, odprawiono panichidę z okazji Dnia Obrońcy Ukrainy...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl