Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy

04.08.2019

Opisana sytuacja nie jest jedyną w Pierwszej Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzą dwie osoby potrzebujące pomocy. Podobnie jest z uzdrowieniem opętanych w Gadarze (Mt 8, 28-34) i ze wspomnianymi niewidomymi...
Czytaj dalej

Święto proroka Eliasza

02.08.2019

Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, oddala choroby i oczyszcza trąd, przeto i swoim czcicielom posyła uzdrowienia. Troparion, ton 4...
Czytaj dalej

Panichida w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

01.08.2019

1 sierpnia przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Po raz kolejny w Warszawie i wielu miastach w całej Polsce o godz. 17.00 odezwały się syreny alarmowe, kościelne dzwony i zatrzymał się ruch uliczny. Pod tablicami zapłonęły znicze, złożono kwiaty...
Czytaj dalej

Z postępu prac remontowych

30.07.2019

Zrekonstruowano znaczną część zdobień roślinnych. W ośmiokątnej podstawie tamburu zakończone już zostały wszystkie prace związane z rekonstrukcją łuków.  Układane są już płytki na elewacji. Trwają prace nad wzmocnieniem konstrukcji drewnianej kopuły, wymieniane są spróchniałe belki konstrukcyjne. Trwa tynkowanie ścian wewnątrz tamburu...
Czytaj dalej

Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy

28.07.2019

Szósta niedziela po Pięćdziesiątnicy poświęcona jest ewangelicznej opowieści o paralityku (Mt 9, 1-8). Ewangelista Mateusz pisze: I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu (Mt 9, 2). Można sądzić, że domownicy paralityka, gdy tylko dostrzegli, iż na tę przypadłość nie ma lekarstwa, ani nie nadchodzi pomoc ze strony żadnego lekarza...
Czytaj dalej

Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

21.07.2019

Św. Jan Złotousty w swych komentarzach do dzisiejszej Ewangelii mówi nam: "Zauważmy łagodność Jezusa Chrystusa połączoną z mocą. Gdy mieszkańcy tej krainy, tak bardzo przez Niego obdrowani...
Czytaj dalej

IV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

16.07.2019

W czytaniu ewangelicznym Jezus jest „zdumiony” i ukazuje na niesamowitą pokorę i świadomość własnej nicości Setnika. “Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.” Tylko w ten sposób możemy przystąpić do tronu łaski...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl