Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Pierwsze spotkanie seniorów po wakacjach

06.09.2019

Dnia 04-09-2019 odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie seniorów naszej parafii, które rozpoczęło się Liturgią o godzinie 9.00 celebrowaną przez ks. Piotra Rajeckiego. Śpiewał chór seniorów pod dyrekcją...
Czytaj dalej

Prace konserwatorskie związane z transferem fresku autorstwa Jerzego Nowosielskiego w dolnej cerkwi odebrane przez WMKZ

05.09.2019

Z radością informujemy, iż Urząd Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków odebrał prace konserwatorskie związane z transferem fresku autorstwa Jerzego Nowosielskiego w dolnej cerkwi pw. Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.
Czytaj dalej

Wspomóż remont cerkwi, kupując album „Freski Jerzego Nowosielskiego w cerkwi św. Jana Klimaka”

05.09.2019

Już drugi rok trwa remont naszej parafialnej cerkwi pw. św. Jana Klimaka. Dotychczas zdołaliśmy dokonać osuszenia i wzmocnienia fundamentów cerkwi, stabilizacji cerkwi, odprowadzenie wody deszczowej, powiększyliśmy dolną świątynię, a obecnie trwa remont kopuły, tamburu i jego ośmiokątnej podstawy...
Czytaj dalej

Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy

01.09.2019

Ewangeliczne czytanie niedzieli XI po święcie Pięćdziesiątnicy to przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu, która stanowi kontynuację nauki Chrystusa o przebaczaniu bliźniemu...
Czytaj dalej

Relacja z XVII warszawskiej pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę

29.08.2019

- Dlaczego niesiesz krzyż? - Hmm, z kilku powodów. Po pierwsze, bo Chrystus powiedział tuż przed Przemienieniem, na które przecież idziemy, że „niech każdy, kto chce iść za Mną, weźmie swój krzyż, i niech mnie naśladuje”, a samo Przemienienie jest przygotowaniem do Krzyża, i przecież pierwszego sierpnia, czyli według starego stylu… Plus trzynaście, to czternastego, jest święto wyniesienia Krzyża, także to takie symboliczne. Po drugie, ten krzyż to jakaś moja ofiara w intencjach, które mogę na nim napisać, niosę tu bliskie mi osoby, żywych i zmarłych. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam, ciężko to ująć...
Czytaj dalej

Z przebiegu prac remontowych w sierpniu

29.08.2019

W tym miesiącu zakończono renowację sztukaterii, uzupełniono większość brakujących płytek na elewacji...
Czytaj dalej

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w naszej parafii

28.08.2019

Nasza Matka Cerkiew wzywa nas do uczestnictwa w Święcie Zaśnięcia Bogurodzicy słowami stichery z wieczerni (nieszporów):  Przyjdźcie, wszystkie krańce ziemi, wysławmy czcigodne odejście Matki Boga, bowiem w ręce Syna złożyła nieskalaną duszę. Przeto przez Jej święte Zaśnięcie świat został ożywiony i czci Ją świetliście wraz z apostołami i bezcielesnymi aniołami w psalmach, pieniach i pieśniach duchowych...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl