Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rozmyślania z Prologu Ochrydzkiego św. Mikołaja Velimirovicia.

24 kwietnia (wg starego stylu)

07.05.2018

Polecając chrześcijanom, aby przychodzili do świątyni na modlitwę, Chryzostom mówi: "Gdy ktoś przyniesie poddanym cesarski lub książęcy dekret, poddani nie pytają o życiorys posłańca...
Czytaj dalej

23 kwietnia (wg starego stylu)

06.05.2018

Podczas pewnych rozruchów w Konstantynopolu za czasów Konstantyna, niektórzy rozgoryczeni ludzie oderwali nos i uszy z posągu władcy, który stał w mieście...
Czytaj dalej

22 kwietnia (wg starego stylu)

05.05.2018

Podczas trwania Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei kłótliwi duchowni pisali jedni na drugich skargi i wręczyli je cesarzowi...
Czytaj dalej

21 kwietnia (wg starego stylu)

04.05.2018

"Strzeż serce!" Tak mawiali starzy, doświadczeni asceci. Ojciec Jan Kronsztadzki mówi to samo w naszych czasach...
Czytaj dalej

20 kwietnia (wg starego stylu)

03.05.2018

Św. Anastazy z Synaju uczy: "Każdemu chrześcijaninowi dany jest od Boga anioł, aby strzegł go przez całe życie...
Czytaj dalej

19 kwietnia (wg starego stylu)

02.05.2018

Pewien duchowy starzec mówi: "Wstając rano powiedz sobie: ciało pracuj, aby się wykarmić; duszo bądź trzeźwa...
Czytaj dalej

18 kwietnia (wg starego stylu)

01.05.2018

W jednym z opisów męczeństwa chrześcijan, podczas rządów perskiego władcy Sapora, powiada się: "Miecze stępiły się...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl