Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA

7:00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10:00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Różne

Православие как шанс самосохранения восточных славян в Польше.

26.10.2012

Православная Церковь в Польше имеет глубокие исторические корни. Начало развития славянской христианской традиции, связанной с православием, восходит ко временам становления польского государства и миссии равноапостольных святых братьев Кирилла и Мефодия среди славян в 863 году. Подтверждают это многочисленные археологические раскопки – в районе Вислицы, Пóзнани, Кракова, Сандомежа, Ледницы и других местностей страны. 
Czytaj dalej

Nauka Cerkwi Prawosławnej o Przenajświętszej Bogarodzicy

16.10.2012

Według teologii Cerkwi Prawosławnej Maria Panna jest  Theotokos‑Bogurodzicą Matką Boga. Tą która prawdziwie zrodziła w ciele Boski Logos, Syna Bożego. Ojcowie Cer­kwi zgodnie z tradycją apostolską nakazywali wielbić Matkę Bożą jako Bogarodzicę...
Czytaj dalej

Nowy ateizm a nowa ewangelizacja. Apostazja wśród młodzieży jako wyzwanie ewangelizacyjne Cerkwi Prawosławnej.

21.09.2012

Świat się zmienił. Zmiany odczuwa się wszędzie w powietrzu, w ziemi, w wodzie, w sercach, w duszach, w umysłach. W kontekście tematu dzisiejszego sympozjum obiektem naszego zainteresowania jest  sfera duchowa i religijność człowieka. Na tej płaszczyźnie ludzkiego życia nastąpiły ogromne zmiany.
Czytaj dalej

Alkoholizm choroba duszy i ciała

20.09.2012

Nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć słowami Akatystu, ku czci Najświętszej Bogurodzicy i Jej Cudownej Ikony „Kielich Niewypijany”: Wybrane i przedziwne wybawienie nam podarowano, Twój obraz czcigodny, Władczyni Bogurodzico, abyśmy przez jego objawienie się zostali wybawieni ze słabości duszy i ciała, a także z przykrych okoliczności, dziękczynną chwałę przynosili Tobie, najmiłościwsza Orędowniczko (Kondakion 1 Akatystu)
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl