Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Ostatnie pożegnanie śp. Jerzego Trofimiuka

24.12.2019

„Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.” (Iz 55: 8-9)...
Czytaj dalej

Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy. Rekolekcje parafialne

22.12.2019

Tematem ewangelicznego czytania Niedzieli XXVII po Pięćdziesiątnicy było uzdrowienie przez Pana dziesięciu trędowatych oraz ich postawa po oczyszczeniu. Należy postawić zasadnicze pytanie: dlaczego nie wszyscy wrócili do Swojego Wybawcy, aby podziękować za uzdrowienie...
Czytaj dalej

Spotkanie seniorów

19.12.2019

19.12.2019 roku seniorzy naszej parafii spotkali się po raz drugi w grudniu na Świętej Liturgii w święto Cudotwórcy Mikołaja abpa Miry Licyjskiej. Tego dnia odbyły się także rekolekcje seniorów. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk. Podczas nabożeństwa śpiewał chór seniorów, którym dyrygował profesor Włodzimierz Wołosiuk...
Czytaj dalej

Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy

16.12.2019

Na przykładzie bogatego ewangelicznego młodzieńca, Zbawiciel podpowiada nam w dzisiejszej perykopie, jak należy postrzegać stan zamożności w perspektywie życia wiecznego. Bycie bogatym w Starym Testamencie było równoznaczne z przebywaniem pod szczególnym błogosławieństwem Bożym...
Czytaj dalej

II etap remontu przed i po wykonaniu prac

16.12.2019

Z  Bożą pomocą zakończyliśmy II etap remontu naszej wolskiej cerkwi...
Czytaj dalej

Kiermasz Świątecznej Pomocy

11.12.2019

Św. Paisjusz Hagioryta poucza: „Bóg słyszy nas i pomaga nam.“ Bóg daje nam przykład, który powinniśmy, w naszej ziemskiej skali, naśladować i pomagać naszym Bliźnim w potrzebie.  Dlatego w niedzielę 8 grudnia, spotkaliśmy się w gościnnych progach Instytutu...
Czytaj dalej

Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy

10.12.2019

Dzisiejszej czytanie ewangeliczne opisuje uzdrowienie chorej kobiety, która związana duchem niemocy, od osiemnastu lat nie mogła się wyprostować. „Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl