Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rozmyślania z Prologu Ochrydzkiego św. Mikołaja Velimirovicia.

7 kwietnia (wg starego stylu)

20.04.2018

"Kierownicy duchowi powinni odróżniać się od swych podwładnych, tak jak pasterze od owiec." Tak mówi św. Izydor z Pelezjum, tłumacząc Pierwszy List do Tymoteusza. Życie kapłana zawsze służy za przykład...
Czytaj dalej

6 kwietnia (wg stargo stylu)

19.04.2018

O pewnym starożytnym mówcy powiada się, że pracował dnie i noce, aby udoskonalić się w retoryce. Ktoś powiedział mu: "Demostenes nie pozwoli...
Czytaj dalej

5 kwietnia (wg starego stylu)

18.04.2018

"Żyj, jakby nie było cię na tym świecie i zyskasz pokój." Tak mawiał św. Antoni do swych uczniów. Zadziwiające pouczenie, lecz prawdziwe. Przez to, że pragniemy coraz bardziej odczuwać ten świat...
Czytaj dalej

4 kwietnia (wg starego stylu)

17.04.2018

Kto wychwala Boga, tego i Bóg wychwala. To zostało jasno i obficie ukazane w żywotach świętych. Zaprawdę...
Czytaj dalej

3 kwietnia (wg starego stylu)

16.04.2018

"Oczekuje dla siebie tysiąca śmierci," tak św. Atanazy Wielki pisał do swych wiernych w Egipcie w czasie strasznej herezji ariańskiej...
Czytaj dalej

2 kwietnia (wg starego stylu)

15.04.2018

"Lepiej jest wiedzieć niewiele i z miłością zbliżać się do Boga, niż wiedzieć wszystko i jednocześnie być nieprzyjacielem Boga." Są to słowa św. Ireneusza...
Czytaj dalej

1 kwietnia (wg starego stylu)

14.04.2018

Dlaczego zawsze tyle się mówi i pisze o cierpieniach świętych mężów i niewiast? Ponieważ do świętych zaliczają się tylko zwycięzcy...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl