Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rozmyślania z Prologu Ochrydzkiego św. Mikołaja Velimirovicia.

28 kwiecień (wg starego stylu)

11.05.2018

Tajemnica naszego zbawienia zamyka się w pojawieniu się Boga wśród ludzi w ludzkim ciele. Św. Meliton z Sardes pisze: "Uczynki Chrystusa po chrzcie pokazały i udowodniły światu, że w Jego ciele ukryte jest Bóstwo...
Czytaj dalej

27 kwiecień (wg starego stylu)

10.05.2018

Prawdziwa wiara musi być prześladowana na tym świecie. Sam Zbawiciel jasno i otwarcie powiedział to Swym apostołom. Św. Apolinary z Hierapolis...
Czytaj dalej

26 kwietnia (wg starego stylu)

09.05.2018

Święci są żywi, a dana im przez Boga moc nie słabnie z upływem czasu. Św. Joanicjusz z Dewicz i dzisiaj czyni cuda niczym wtedy, gdy żył na ziemi 500 lat temu.
Czytaj dalej

25 kwietnia (wg starego stylu)

08.05.2018

Diabeł szybko wykorzystuje leniwe ręce, zaś z pilnych korzysta anioł. Na tym świecie pełnym nieustannego ruchu i zmiany człowiek, czy tego chce czy nie, zawsze musi być zajęty...
Czytaj dalej

24 kwietnia (wg starego stylu)

07.05.2018

Polecając chrześcijanom, aby przychodzili do świątyni na modlitwę, Chryzostom mówi: "Gdy ktoś przyniesie poddanym cesarski lub książęcy dekret, poddani nie pytają o życiorys posłańca...
Czytaj dalej

23 kwietnia (wg starego stylu)

06.05.2018

Podczas pewnych rozruchów w Konstantynopolu za czasów Konstantyna, niektórzy rozgoryczeni ludzie oderwali nos i uszy z posągu władcy, który stał w mieście...
Czytaj dalej

22 kwietnia (wg starego stylu)

05.05.2018

Podczas trwania Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei kłótliwi duchowni pisali jedni na drugich skargi i wręczyli je cesarzowi...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl